Fyra aktörer får bygga billiga bostäder

För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra och billiga bostäder.
Det blev Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA som tilldelas ramavtal i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Företagen rankas också i den ordningen, meddelar SKL Kommentus.
Richard Andersson, upphandlingskonsult på AffärsConcept, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER att man genom den konkurrenspräglade dialogen har fått bättre hus till bra pris.
– Fyra mycket intressanta byggsystem med en bra balans mellan pris och kvalitet, tillägger han.
Richard Andersson medverkade i Hexanovas/OFFENTLIGA AFFÄRERS tält i Almedalen i somras och berättade då bland annat att denna upphandling var på gång.
VD:n mycket nöjd
– Vi är mycket nöjda med upphandlingsprocessen och har haft en bra dialog med leverantörerna. Vi kommer nu fortsätta att stödja beställare och leverantörer så att avropen från ramavtalet kan komma igång ute i kommunerna, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.
240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsam för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

Två delar under 2017
Upphandlingen har delats in i två delar. Dels lägre hus (den första delen) och dels högre hus (den andra delen). Den första delen som nu genomförts av SKI innebär att fyra byggföretag erbjuds att teckna ramavtal om att leverera flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen i upphandlingen som omfattar högre hus med 4–6 våningar beräknas vara klar under februari månad 2017.
Lena Micko, ordförande för SKL säger att man med oro sett hur många kommuner fått allt svårare att få till stånd byggande av bostäder för olika befolkningsgrupper. Det finns uppdämda behov av bostäder för äldre, för studerande och för ungdomar i många kommuner, menar hon.

Hög kvalitet, kortare byggtid
Upphandlingen har genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.
Avgörande för rankingen har varit bäst erbjudande när det gäller kostnad, arkitektonisk utformning av husen samt byggsystemets flexibilitet. Även kriterier som hållbarhet och tekniska egenskaper har vägts in i bedömningen.
Bilden: Villa VIDA/Borgström Arkitektur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *