Fyra av tio kontorsarbetare beredda flytta vid fortsatt distansarbete

Nära fyra av tio kontorsarbetare kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige eller utomlands om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt. Huvudskälet är ökad livskvalitet, visar en undersökning av Sifo, som gjorts på uppdrag av Citrix.

 Totalt är 38 procent av svenska kontorsarbetare beredda att flytta antingen till en annan del av Sverige eller utomlands om det blir aktuellt med distansarbete även på längre sikt. För männen är andelen högre – 41 procent jämfört med 34 procent för kvinnor.

Suzana Drakulic. Foto: AKTUELL SÄKERHET.

”Det är intressant att se att så många har reflekterat över att flytta och ändra sina liv på grund av den rådande situationen. Tekniken för distansarbete har funnits sedan tidigare, vilket möjliggör flytt för de som vill och kan. För arbetsgivare ger det också ökad möjlighet att bredda sin rekryteringsbas”, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

Yngre mer beredda
15 procent uppgav att de kan tänka sig att flytta till en annan del av Sverige, 5 procent utomlands, medan 18 procent angav antingen till en annan del av Sverige eller utomlands. Yngre är mer beredda att flytta än äldre. I åldersgruppen 18-34 år är 46 procent beredda att flytta, medan 28 procent i åldersgruppen 50-65 år uppgav att de kan tänka sig att flytta.

Det är framför allt ökad livskvalitet, som till exempel att komma närmare naturen, som är huvudskälet till flyttbenägenheten med 68 procent som uppgivit det alternativet. Det näst vanligaste svaret är att komma närmare släktingar och/eller vänner som 15 procent uppgivit. 7 procent anger minska boendekostnaderna medan 9 procent svarar ”annat skäl”.

”Coronapandemin har visat att kontorsarbetare kan arbeta på distans minst lika produktivt och med samma tillgång till teknik som på kontoret, dessutom i en säker miljö. Detta ökar möjligheterna för var de anställda bosätter sig”, säger Suzana Drakulic.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 25 augusti – 2 september 2020. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18-65 år i sysselsättning med möjligheten till att arbeta på distans. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om Citrix:
Citrix (NASDAQ: CTXS) vill skapa en värld där människor, organisationer och saker är säkert anslutna och tillgängliga för att göra det extraordinära möjligt. Vi hjälper kunder att skapa en framtidens arbete genom att tillhandahålla de mest omfattande säkra digitala arbetsytorna som förenar appar, data och tjänster som människor behöver för att vara produktiva samt förenkla informationsteknikens förmåga att anamma och hantera komplexa molnmiljöer. Citrix lösningar används av mer än 400 000 organisationer inklusive 99 procent av Fortune 100-företag och 98 procent av Fortune 500-företag. Läs mer på www.citrix.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.