Gärna miljömärkt el – men kolla först

Genom att välja miljömärkt el gör man som offentlig fastighetsägare en insats för miljön, men undersök hur ”gröna” de olika märkningarna och elinstrumenten egentligen är, uppmanar Ulf Dahlin, vd Energi Sverige i denna debattartikel.

Det kan finnas flera nyttor – inte minst imagemässigt – med att koppla även elkostnaderna till en övergripande miljöinriktad profil. Satsningen behöver inte bara baseras på affärsnytta, utan på ett genuint intresse för att bidra till en god miljö. Jag går inte närmare in på resonemang kring bevekelsegrunder här. Men den som väl bestämt sig för en tydlig miljöprofil, anser jag bör undersöka hur ”gröna” de olika märkningarna och elinstrumenten egentligen är innan man beslutar sig för någon produkt. Vad du än väljer spelar ingen roll för mig som elhandlare. Jag gynnas inte mer av en miljömärkning framför någon annan.

Problematisk ursprungsgaranti
Idag är det vanligt med att köpa el med så kallad ”Guarantee of Origin”, GOO, som är en europeisk garanti att elen är förnyelsebar. Förutom ursprungspriset för elen betalar då brukaren en ”premie” på några kronor per MWh för garantin att elen kommer från vatten, vind eller biobränsle.

En stor producent som Vattenfall kan då garantera att du betalar för vattenkraft till ett visst antal KWh. Det är en garanti med förbehåll. Med dagens komplexa elnätssystem är det långt ifrån säkert att all den el som du köper kommer från t ex vattenkraft. Det handlar snarare om en produktionsgaranti än en distributionsgaranti. Endast om du är direktuppkopplad till en egen produktionskälla utanför elnätet, t ex en egen solcellspark, kan du vara full säker på att din el ursprung är ”grön”.

Lite mer problematiskt med att enbart välja ”Guarantee of Origin” är att merintäkterna inte är alls är öronmärkta. Ska man hårddra det så kan de mycket väl användas till andra investeringar som inte behöver ha någon positiv miljöpåverkan. Hur ”grön” är du ens insats i slutändan?

Elpremien till ny grön teknik
En i min mening bra lösning är att man öronmärker en del av elkostnaden till olika typer av gröna projekt och fonder. Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval el är en sådan produkt. För en liten merkostnad per kWH garanteras man el från förnybara energikällor som sol, vind, vattenkraft och biobränslen – kostnaden kan dock variera mellan olika elhandelsbolag. Denna lilla extraavgift går sedan till olika miljöfonder, energibesparingar och investeringar i ny miljövänlig teknik.  

Dessutom ställer märkningen Bra Miljöval tuffa krav på de förnybara energikällorna, t ex vinkraftverkens placering och vattenkraftens påverkan på naturen med mera.

Naturskyddsföreningen vill hjälpa ny miljövänlig teknik att komma fram på marknaden. Därför kan du som bidragsgivare till fonderna även söka bidrag till egna projekt och investeringar i energibesparingar och förnybar energi.  Det kan till exempel vara att installera solceller på fastigheterna eller byta traditionella armaturer till LED-lysrör. Grundtanken med att investera i teknik i framkant är att hjälpa nya gröna tekniker att bli lönsamma på lång sikt. Bra Miljöval kan du söka hos din elleverantör eller direkt hos Naturskyddsföreningen.

Ulf Dahlin, vd Energi Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *