Gärna utredning om e-röstning

SKL ställer sig bakom flera av förslagen i Vallagskommitténs slutbetänkande. Bland annat att en utredning får se över möjligheterna att rösta via internet genom e-röstning.

SKL:s styrelse har yttrat sig över Vallagskommitténs slutbetänkande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24).

– Vi är positiva till att en utredning får se över möjligheterna för att införa ett e-röstningssystem via internet. Men vi vill att den är teknikneutral och utreder både e-röstning via internet och e-röstning i val- och röstningslokaler. Vi vill också understryka att det är viktigt att kommunrepresentanter är med i utredningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utbildning viktig
SKL förordar också kommitténs förslag att valnämnder och röstmottagare ska genomgå en utbildning inför varje val samt att minst två röstmottagare ska närvara vid röstning.

– Det är viktigt både ur ett säkerhets- och förtroendeperspektiv, säger Anders Knape.

Kommittén föreslår att lokaler där röstning ska ske ska vara neutrala och inte ha anknytning till politisk eller religiös sammanslutning eller till ett visst företag.

– Vi anser att lokaler för röstning i möjligaste mån ska vara neutrala men det är redan idag svårt att hitta anpassade och tillgängliga lokaler i centrala lägen. Det bör därför inte skrivas in i vallagen, säger Anders Knape.

Miljöpartiet lämnade särskilt yttrande.
Källa: SKL

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *