Gammalt passfynd på Riddarholmen

I samband med en renovering av Gamla auktionsverket på Riddarholmen i Stockholm har Statens fastighetsverk gjort ett spännande fynd. Under en golvbräda låg ett mycket välbevarat pass från 1831.

Det var när man lossade på en bräda i förra veckan som fyndet gjordes i golvets trossbotten. Passet har tillhört en Gustaf Willhelm Malmgren som 1831 reste till Stockholm från Ekenäs i Finland, som då var ett ryskt storfurstendöme.

– Passet är mycket välbevarat och har flera bifogade resehandlingar, bland annat ett brev från borgmästaren i Ekenäs som intygar att resenären är vid god hälsa. Vi har även hittat ytterligare ett pass som dock är i dåligt skick. Det verkar som man har använt sig av dokument och handlingar som utfyllnadsmaterial i trossbotten när golvet senast lades om 1835. Troligen finns det fler pass under golvbrädorna, säger Alexandru Babos, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

Av passet och handlingarna framgår att Gustaf Malmgren var handsk- och sämskmakaregesäll. Vart han tog vägen och varför han blev av med passet förtäljer inte historien. En möjlig förklaring är att Gustaf Malmgren lämnade ifrån sig passet när han behövde pantsätta något på Generalassistanskontoret – ett statligt pantlånekontor som vid denna tid hade sin verksamhet i huset.

I byggnaden genomför Statens fastighetsverk (SFV) en omfattande renovering för hyresgästerna Mark- och Miljööverdomstolen och Justitiekanslern. Renovering beräknas vara klar i mitten av 2014.

Källa: Statens Fastighetsverk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *