Gårdstensbostäder vinner hållbarhetspris

Solceller, elbilar och hyresgäster som påverkar – på riktigt! Det hållbara konceptet gör att Gårdstensbostäder i Göteborg får bransch- och intresseorganisationen SABOs Hållbarhetspris 2013.

SABOs Hållbarhetspris delas ut för första gången i år. Syftet är att stärka allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur företagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Gårdstensbostäder AB vinner årets Hållbarhetspris för att man lyckas förena alla hållbarhetsaspekter och på ett utmärkt sätt integrerar hållbarhet i verksamhetens kärna.

– Att få ta emot detta pris är verkligen ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med vårt hållbarhetsarbete, säger Michael Pirosanto, tillförordnad vd för Gårdstensbostäder.

Juryns motivering
Gårdstensbostäder låter hyresgästerna ta en central position i företaget; de sitter med i styrelsen och blir metodiskt involverade genom ett föredömligt dialogarbete. Företaget satsar också stort på innovativa och miljövänliga lösningar: solhuset med solfångare på tak och solceller på balkongfronter som till och med levererar överskott till stadens fjärrvärmenät; individuell mätning av el, varm- och kallvatten i alla lägenheter; och en elbilpool för hyresgäster där bilarna dessutom delvis laddas med solceller, är några sådana exempel.

– Vi har från starten konsekvent arbetat tillsammans med hyresgästerna för att skapa ett Gårdsten som blir en allt bättre plats att leva och bo i. Och det hade inte varit möjligt utan engagerade medarbetare och en aktiv styrelse som till största delen består av hyresgäster.

Priset delades ut i samband med SABOs kongress i Växjö. Förutom äran vinner Gårdstensbostäder ett konstverk av Jonas Torstensson. Juryn delar även ut två hedersomnämnanden.

Källa:SABO AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *