Gatan som arena för demokrati

Den 1 maj deltar cirka 300 000 svenskar demonstrationer runt om i landet. En titt på statistiken visar att allt fler svenskar använder gatan för att protestera och påverka samhället.

Sociologen och forskaren Magnus wennerhag gjorde en djupdykning i statistiken som han presenterade i en artikel förra året. Enligt den internationella attityd- och beteendeundersökningen World Values Survey (WVS) som han bland annat refererar till, är Sverige ett av de länder där andelen som har demonstrerat någon gång, ökar mest sedan 1980-talets början. Vi demonstrerar dock inte lika mycket som varken fransmän, italienare eller spanjorer, men i nivå med tyskarna och mer än britterna.

Tittar man närmare på statistiken ser man dock att svenskarna inte är lika benägna att gå regelbundet i demonstrationer. Andelen svenskar som uppger att de har demonstrerat ett givet år är lägre än i dessa länder. Mellan 5-8 procent av svenskarna svarade att de hade demonstrerat minst någon gång under det gångna året (European Social Surveys befolkningsundersökningar 2002–2010).

En populär demonstration
Det finns andra demonstrationer än första maj som lockar ut svenskarna på gatorna. De omfattande demonstrationer som till exempel hölls år 2003 mot Irakkriget, beräknades ha 150 000 deltagare i Sverige.

Men enligt SOM-institutets undersökning 2011 deltog 3,2 procent av svenskarna, alltså cirka 300 000 personer, i förstamajdemonstrationen det året. Genom att studera den deltagarstatistik som finns till hands drar Magnus Wennerhag slutsatsen att det är just förstamajtågen som ligger bakom den allmänna uppgången i svenskt demonstrationsdeltagande på senare år.

”Även om förstamajtågen under senare årtionden har blivit glesare än de var under 1970- och 80-talet, visar den nya statistiken att arbetarrörelsens traditionella manifestationer på första maj fortfarande har en särställning bland svenska demonstrationer”, skriver Magnus Wennerhag.

Idag anordnar även organisationer utanför den traditionella arbetarrörelsen egna första maj-manifestationer, både Moderaterna och Kristdemokraterna tågar på vissa orter. Sverigedemokraterna däremot har motionerat om att avskaffa första maj som allmän helgdag. De skulle hellre se kungens födelsedag som allmän helgdag.

Källa: Magnus Wennerhags artikel var publicerad i den Socialdemokratiska tidskriften Tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *