Ge feedback på jobbet

Att ta och ge feedback på jobbet bidrar inte bara till en god stämning och en trevlig arbetsmiljö, det kan också fördjupa relationen mellan medarbetare och göra dem mer effektiva i vardagen. Men för många av oss är det en stor utmaning.

Av rädsla för att bli missuppfattade eller att själv få ta emot svidande kritik, avstår vi ofta från att ge feedback till våra medarbetare. Men när vi får återkoppling på det vi gör kan var och en utvecklas och bli bättre. Beröm får dessutom de flesta att prestera bättre.

Sedan Elaine Breske Hirscher började implementera feedback i sitt dagliga arbete har hon blivit mer framgångsrik som ledare.

– Min erfarenhet är att många har relativt lätt att ta och ge kritik på jobbet. Att ge och ta emot positiv feedback är däremot ofta en betydligt tuffare utmaning. Det är lätt att känna sig osäker när det kommer till beröm och positiv feedback. Men bör ständigt påminna sina medarbetare om att feedbacken rör deras prestation och inte deras personlighet, säger Elaine Breske Hirscher, regionchef på Vectura Consulting.

En öppen och ärlig dialog
På senare år har hon börjat jobba mer aktivt med feedback som en integrerad del av sitt ledarskap. Det hela började med att hon själv upptäckte att hon mått som bäst och presterat som bäst på de arbetsplatser där hon fått rak och konkret feedback på daglig basis. Hon insåg snabbt att en öppen och ärlig dialog var vägen framåt för att bli långsiktigt framgångsrik som projektledare och kunna leda sitt team i rätt riktning.

– De största energitjuvarna på jobbet är oftast kommunikationsproblem, missförstånd och konflikter. Jag är noga med att ge feedback såväl i medvind som motvind, i såväl positiva som mindre positiva situationer. Mina medarbetare tycker det är skönt att veta att jag inte har någon dold agenda eller åsikter som inte kommit upp till ytan. Det inspirerar också dem själva att vara raka och ärliga i alla lägen. De får ett kvitto på att de är inne på rätt spår och slipper fundera på vad kollegorna och chefen tycker och tänker om dem, säger Elaine Breske Hirscher.

Återkoppling ger trygghet
– Människor reagerar väldigt olika på feedback. En del tar illa vid sig av minsta lilla negativa omdöme, medan andra har lätt för att ta till sig kritiken. Eftersom människor i allmänhet gillar uppmuntran brukar det vara bra att börja med det positiva man har att säga. Om man ger feedback till en enskild person inför en grupp ska den alltid vara positiv, säger Elaine Briske Hirscher.

Elaine Breske Hirscher, regionchef på Ventura Consulting, har under många år arbetat inom projekt- och byggledning.

 

Feedbacktrappan
Elaine Breske Hirscher brukar använda sig av feedbacktrappan, en metod som beskriver hur vi tar emot och reagerar på feedback.

Förkasta: Du förkastar informationen som att den vore felaktig. Kanske förlöjligar eller förminskar du personen för att undvika att ta till dig det som sägs.

Försvara: Du går i försvar, ofta aggressivt, och lägger förklaringen till ditt beteende utanför dig själv. Du väljer att uppfatta feedbacken som en invit till en konflikt.

Förklara: Det vanligaste steget vid feedback. Du lyssnar, men sedan kommer ett ”jo, men det beror på…” och en lång förklaring till varför det är som det och varför du inte kan rå för det.

Förstå: Ett ovanligt steg. Du accepterar feedbacken som du får. Ofta lyssnar du under tystnad. Du tackar för återkopplingen och tar åt dig av det som sägs. Du försöker förstå den du möter, dess situation och hur ditt beteende kan uppfattas av andra. Du är intresserad av att lära dig något nytt.

Förändra: Feedback är ingen sanning, utan en annan persons upplevelse i en viss situation. Du väljer själv vad du vill göra med informationen du får. Du tolkar dessutom feedback olika beroende på din dagsform och inställning. Du har själv valet om du vill fortsätta med ditt beteende eller att förändra det.

Såväl medarbetare, ledare som chefer vill ha och behöver få återkoppling på hur de bidrar till verksamheten, projektet och hur de samarbetar med sina chefer, ledare och kollegor. Det är viktigt för de flesta att känna sig duktig och sedd för att utvecklas, våga ta ut svängarna och kunna prestera sitt bästa. Att ge beröm kan dessutom bli en god vana som så småningom sprider sig på arbetsplatsen, i projektet eller i omgivningen.

Ledare ska ge sin personal återkoppling, men det är ofta svårt för ledaren och chefen att i sin tur få ärlig respons från medarbetarna.  Chefens maktposition kan vara ett hinder för att medarbetarna ska våga ge kritik. Det behöver chefer arbeta med genom att exempelvis premiera de som har modet att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

– Jag delar ut symboliska ”guldstjärnor” till de medarbetare som varit bra på att ge feedback under veckans gång. En konkret belöning visar att förmågan att ge feedback värdesätts lika högt som förmågan att åstadkomma resultat, säger Elaine Breske Hirscher.

Annika Wihlborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *