”Ge full ersättning till företag!”

– Regeringen har tidigare meddelat att företag som tvingas stänga hela sin verksamhet ska få full ersättning för sina fasta kostnader. Det måste vara tydligt att detta verkligen kommer att gälla.

Det säger Bettina Kashefi, chefekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. I organisationens nyhetsbrev uppger hon att man måste räkna med att restriktionerna kommer att gälla ytterligare en tid, och att regeringen därför bör förlänga krisåtgärderna.

– Både omställningsstödet och stödet till korttidspermitteringar måste förlängas med de höga ersättningsnivåerna fram till sommaren. De är effektiva åtgärder och skulle ge företag i utsatta branscher bättre förutsättningar att undvika onödiga uppsägningar, anser hon.

Riksdagen gav för några veckor sedan regeringen ett uppdrag som går i denna riktning.

 ”Justera krisstöden”
Den 27 januari togs frågan om krisstöd till företagen upp i landets högsta beslutande organ. Beslutet blev att rikta ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda.

Sveriges riksdag på Helgeandsholmen i huvudstaden.

Bakgrunden är ett utskottsinitiativ som bifölls i kammaren. Förslagen om tillkännagivanden är utskottsinitiativ. Det betyder att utskottet har lagt fram förslagen på eget initiativ och att de inte kommer från regeringsförslag eller motioner.

Två tillkännagivanden
Som en följd av Coronapandemin beslutade riksdagen under 2020 om flera krisstöd för att rädda jobb och för att sunda företag ska kunna övervintra pandemin. Nu anser riksdagen att krisstöden behöver justeras för att nå fram i större utsträckning.

Riksdagen riktade därför två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen bör så fort som möjligt se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda.
  • Regeringen bör så fort som möjligt åtgärda vissa brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare. Regelverket bör göras mer flexibelt när det gäller jämförelseperiod för enskilda näringsidkare som har varit föräldralediga eller sjukskrivna föregående år. Reglerna bör ses över så att omsättningsstöd kan beviljas också för enskilda näringsidkare som fått arbetslöshetsersättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *