Gemensam offentlig digital arkitektur i Danmark

Genom den gemensamma offentliga digitaliseringsstrategin 2016-2020 har Danmark lagt fram en gemensam ram för arkitektur och datadelning. Målet är att skapa en digital infrastruktur som korsar domäner, stöder bättre användarresor, övergripande processer och bättre delning och återanvändning av data. Infrastrukturen måste också stödja säkerhet, integritet och öppenhet. Chefsarkitekt Michael Kjeldgaard ger överflyttning med utvalda nedsidor i danska arbetet. Var är fokus och räckvidd när man arbetar över domäner? Vilka huvudmöjligheter ska byggas upp? Hur opereras arkitekturarbetet i projekt? Hur hanteras styrningen?
Michael Kjeldgaard, Chefsarkitekt i den danska gemensamma digitaliseringsstrategin, Digitaliseringsstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *