Gemensam övning stärker Sverige

– Att delta i internationell övningsverksamhet är en viktig grundbult i vår försvarspolitiska strategi. Därför deltar Sverige i den militära övningen Trident Juncture i oktober och november, menar försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Han pekar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2018-09-23) på att förmågan att kunna samverka med andra är av avgörande betydelse för att ”höja tröskeln” i förhållande till en eventuell antagonist.
”Sveriges deltagande i övningen sker inom ramen för vårt partnerskap med Nato och är en viktig del i vår strategiska målsättning att fördjupa vårt samarbete med andra länder och organisationer i vårt närområde.”
Ryssland kränker folkrätten
Försvarsministern nämner stormakten Ryssland som han menar sätter allt större tillit till militär förmåga och makt. ”Om det anses gagna ryska intressen är man som i exemplet Krim beredd att åsidosätta och bryta mot internationell rätt”, slår Peter Hultqvist fast.
Han tar upp den stora övningen Vostok, som Ryssland genomfört tillsammans med bland annat Kina som ett exempel på den militära uppbyggnad som pågår: ”Den säkerhetspolitiska signalen är dels att Ryssland ökar sin militära förmåga och är beredd att använda den, dels att man utvecklar sitt samarbete med andra länder för att påverka de militärstrategiska balanserna i en för det egna landet gynnsam riktning.”
Sverige inte passivt
Försvarsministern betonar att Sveriges deltagande i övningen utgår från landets säkerhetspolitiska linje, ”inklusive vår solidaritetsförklaring – Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land.”
Bilden: Peter Hultqvist (S), försvarsminister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *