Gemensam upphandling av elevdatorer

Då frågan om tillgång till digitala verktyg är mycket aktuell i landets kommuner och skolor har Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral tagit initiativ till en gemensam upphandling av elevdatorer. Upphandlingen är tänkt att täcka in en skolas helhetbehov och omfattar såväl digitala verktyg (hårdvara) som utbildning och support (tjänster).

Syftet är att göra det möjligt för landets kommuner att på ett effektivt sätt kunna förse lärare och elever i sina skolor med moderna digitala verktyg. Men upphandligen tar också fasta på vikten av att i samband med en sådan satsning även genomföra kompetensutveckling och lyfta frågor om arbetssätt och lärande i ett vidare perspektiv för all berörd pedagogisk personal i skolan.

Upphandlingen görs i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (Avdelningen för Lärande och Arbetsmarknad samt Center för eSamhället) och SKL Kommentus Inköpscentral. För att säkerställa kvalitet i processen har  en referensgrupp bildats med några av de kommuner som har störst erfarenhet av IT i skolan.

Upphandlingen avser en heltäckande lösning av tjänsten Pedagogiskt lärande och innefattar en bärbar dator eller surfplatta, utrustad med nödvändiga programvaror – samt dessutom införandestöd, utbildnings och supporttjänster omkring användningen av den bärbara datorn eller surfplattan för elevens lärande i klassrummet.

Arbetet med upphandlingsunderlag pågår och upphandlingen beräknas kunna annonseras i slutet av september och en bit in på vårterminen kommer det att vara möjligt att göra avrop mot ramavtalet.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *