Gemensam upphandling av läkemedel ska spara miljoner

De fyra landstingen inom Norra sjukvårdsregionen beräknas spara 16,5 miljoner kronor om året efter att en gemensam upphandling av läkemedelsförsörjning har genomförts.

De fyra landstingen inom Norra sjukvårdsregionen har genomfört en gemensam upphandling av läkemedelsförsörjningen till sjukhus, vårdcentraler och folktandvård samt steril extemporetillverkning (tillverkning av cytostatika m.m.).

Det nya avtalet är tecknat med Apoteket AB och gäller från 1 april 2013 till 31 mars 2018 med möjlighet till två års förlängning.

Den totala besparingen i regionen uppskattas till 16,5 miljoner kronor per år. Västerbottens läns landstings beräknas minska kostnaderna med cirka sju miljoner kronor per år, under förutsättning att landstingets rutiner för läkemedelshantering är tillräckligt kostnadseffektiva.

Nu startar arbetet med att införa det nya avtalet i landstingets sjukhusapoteksfunktion samt arbetet med att organisera arbetet för de delar landstinget kommer att utföra i egen regi.

Källa: Västerbottens läns landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *