Gemensamt bolag för bredband

Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommun planerar att starta ett gemensamt bolag för utbyggnad och drift av öppet stadsnät för bredband. 

Via bolagen Alvesta Energi AB, AB Lessebo Fastigheter, Tingsryds Energi AB och Växjö Energi AB har man tecknat en avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt bolag och beslutet ska nu tas i respektive kommunfullmäktige.

– Med gemensamma krafter kommer vi inte att ha några problem med att klara regeringens mål om bredband till år 2020, säger Per Schöldberg, kommunalråd Växjö kommun.

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s – enligt regeringsbeslut från 2009.

Syftet med ett gemensamt bolag är:
– Utnyttja skalfördelar för att få en god lönsamhet
– Större marknad och mera kunder ger bättre förutsättningar för ett bra tjänsteutbud.
– Hög servicenivå krävs för nya affärer och tillgång till mera resurser behövs.
– Man blir flera som delar på kostnader för bland annat kundservice, marknadsföring och IT-system.
– Stordriftsfördelar vid upphandling, drift och säljverksamhet
– Skapa samma möjligheter till ett öppet, snabbt och prisvärt bredband för boende både i glesbygd och tätort.

Uppbyggnaden av stadsnätet i Växjö kommun har sedan 1995 skötts genom Växjö Energi – affärsområde Wexnet.

Wexnet har sedan många år arbetat med affärsmodellen ”öppet stadsnät”. Det innebär att alla som vill erbjuda tjänster i nätet är välkomna, vilket gör att stadsnätet blir en marknadsplats för bredbandstjänster. Det gör att även mindre, lokala, entreprenörer kan konkurrera med betydligt större nationella aktörer.

Källa: Växjö kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *