Gemensamt e-arkiv ger samhället miljonvinster

E-arkiv blir en ny tjänst som Statens servicecenter erbjuder landets myndigheter. Den förenklar hanteringen av och tillgängliggör information effektivare för såväl myndigheter som medborgare och företag, samtidigt som tjänsten ger stora besparingar.
Regeringen gav i dag Statens servicecenter uppdraget att i samverkan med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Bolagsverket, Domstolsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, länsstyrelserna i Stockholms och i Västernorrlands län, Post och telestyrelsen samt Statens fastighetsverk får i uppdrag att först använda tjänsten.
– I vårt samhälle där digital information växer explosionsartat är det viktigt att kunna säkerställa tillgänglighet och ett långsiktigt bevarande för framtida generationer. Genom att köpa tjänsten från Statens servicecenter säkerställs detta. Vi är tacksamma för det förtroende som regeringen visar genom att ge oss det här uppdraget. Tillsammans med Riksarkivet och genom dialog med myndigheterna ska vi skapa en konkurrenskraftig tjänst. Vinsterna blir stora för såväl medborgare och företag som myndigheter, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
En gemensam arkivtjänst förenklar hanteringen av allmänna handlingar och förbättrar servicen till medborgare och företag. Det gemensamma e-arkivet ska fungera som en mellanlagringsplats inför slutarkivering hos Riksarkivet. Genom samarbetet mellan Riksarkivet och Statens servicecenter kan standardiserade processer ge stora effektivitetsvinster.
Tjänsten ska sänka investerings- och förvaltningskostnaderna jämfört med alternativa lösningar. En förstudie, som har utförts av företaget eBuilder, visar att en uppskattad total investeringskostnad för e-arkiv på 1,1 till 1,7 miljarder kronor för 117 större myndigheter kan reduceras med upp till 80 procent genom en gemensam arkivlösning.
E-arkivtjänsten planeras att lanseras under 2015-2016.
Källa: Statens servicecenter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *