Gemensamt upprop för en modern upphandling

För första gången går tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar kommuner, landsting och myndigheter att ställa om till en medveten och modern upphandling. Idag publiceras det nya EU-direktivet om utvecklad lagstiftning för upphandling. Det ger nya möjligheter att ta hänsyn till miljö och sociala aspekter när skattemedel hanteras.

Offentlig upphandling omsätter uppskattningsvis 600 miljarder SEK årligen. De som vinner valet i höst har ett stort ansvar att ta vara på möjligheten och på allvar börja styra mot en hållbar utveckling. Använd oss, vi är viktiga verktyg för att nå mål för miljö, klimat och en rättvis och global utveckling, menar företrädare för Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, Fairtrade, KRAV, MSC och TCO Certified i ett gemensamt upprop som publiceras på debattplats i Dagens samhälle idag. Där vänder man sig till politiker och tjänstemän med gemensamma uppmaningar:

1. Sätt mål för att år 2020 ska 50 % av alla upphandlade produkter i offentlig sektor vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

2. Modernisera organisationens upphandlingspolicy. Utbilda personal.

3. Skapa allianser över partigränser för att säkra långsiktighet i upphandlingsarbetet

4. Ställ krav som direkt hänvisar till tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

5. Framhäv kvalitet, miljö, innovation och sociala aspekter som viktiga vid kontrakt.

Källa: Marine Stewardship Council (MSC)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *