Glesbygdskommuner känner sig svikna

Vi är lurade. Det hävdar 20 kommunala företrädare för glesbygdskommuner som Landsbygdsutredningen pekade ut som ”särskilt utsatta”.
Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige, skriver de i ett inlägg i Dagens Samhälle (2018-03-07) och talar om varför: ”Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning.”
Debattörerna pekar på att en samlad proposition var tänkt att läggas fram den 20 mars i Riksdagen med beslutsförslag baserade på de 75 föreslagna åtgärderna i kommitténs slutbetänkande. Med sedan alliansen hoppat av förhandlingarna menar kommunföreträdarna att ”en redan skadeskjuten satsning” i praktiken nu får ”det slutliga nackskottet”.

Utlokalisering räcker inte
Enligt debattörerna är inte allt nattsvart och de är ”tacksamma över att utlokaliseringen av myndigheter fortsätter, att det aviseras statsbidrag till lärcentra, små satsningar på företagande i våra kommuner och att kopparnätet nu inte får släckas ner.”
Men kommunrepresentanterna menar att allt detta är ”långt ifrån den samlade politik, de kraftfulla beslut och den omfördelning av resurser som landsbygden och våra kommuner behöver för att vi inte ska glida iväg ytterligare.”
Snart är vi utom synhåll, varnar skribenterna och citerar Landsbygdskommitténs slutbetänkande: “En fortsatt tudelning av vårt land kan inte accepteras”.
”Ett hån mot våra kommuner”
Att skribenterna är besvikna är inte att ta miste på:
”Den inriktningsproposition som enligt uppgifter nu kommer att läggas fram, och som med all sannolikhet saknar skarpa förslag, känns som ett hån mot våra kommuner sett till ursprungliga löften och uttalade ambitioner. Frågan städas nu undan med en innehållslös vision och livet går vidare. Hur livet sen ska utveckla sig för invånarna i vår region, Region 8, blir ånyo en fråga som bara berör oss gnälliga invånare i glesbygden. Svaga och få röster, lätta att ignorera.”
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveket-mot-landsbygdens-kommuner-21035
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.