Världskonferens för hållbara städer

Det globala nätverket ICLEI:s världskongress kommer till Malmö i dagarna. Malmö lyfter fram stadens hållbarhetsarbete och berättar om arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Mötet är uppdelat i etapper med början 13-15 april 2021 för att mynna ut i ett fysiskt toppmöte 11-13 maj 2022. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är värd för mötet och sitter i den globala styrelsen. Hon utnämndes på tisdagens morgon även till första vicepresident för hela det globala nätverket ICLEI. President förblir  borgmästare Frank Cownie från staden Des Moines i Iowa, USA.

ICLEI är ett globalt nätverk som samlar 1 750 städer från 124 länder med fokus på hållbar utveckling. ICLEI:s motto är Local governments for sustainability, ung. lokala styren för hållbarhet.


Katrin Stjernfeldt Jammeh var PROFIL i nr
4/2020 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till Katrin Stjernfeldt Jammeh med anledning av världskongressen och hennes engagemang i styrelse och presidium.

Hur känns det att vara värd för ICLEI:s världskongress och att den hålls i Malmö?
– Det känns väldigt roligt! Malmö har varit medlem sedan 1996 och värdskapet innebär en unik möjlighet att under ett års tid på flera sätt visa upp stadens bredd av innovativa lösningar inom miljö och stadsutveckling för en global publik, att dela med oss av kunskap och att inspirera andra. Det innebär också möjligheter för staden att ta del av och förädla nya idéer för att accelerera klimat- och hållbarhetsarbetet lokalt.

Fokus ligger på miljö och hållbar stadsutveckling. Kan du berätta kort om det och vad det innebär specifikt?
– Programmet bygger på hur städer och regioner kan fortsätta att driva utvecklingen mot en hållbar framtid. ICLEI fokuserar på fem strategiska spår för hållbar urban utveckling; låga utsläpp, naturbaserade lösningar, cirkularitet, resiliens och jämlikhet. Så det handlar inte bara om miljö och klimat, utan även om social och ekonomisk hållbarhet. Och hur vi gör en omställning som innebär att jämlikheten ökar.

Kommer delegater att vara på plats fysiskt eller hålls mötet digitalt? Hur många deltar?
– ICLEI World Congress arrangeras vart tredje år och har tidigare varit i exempelvis Montreal och Seoul. På grund av pandemin har man valt att arrangera kongressen i flera delar. Nu startar den första delen, som kallas ”The Virtual Launch” med cirka 1200 deltagare. Därpå följer ett antal digitala event under resten av 2021, som går under parollen ”Road to Malmö” och som pågår fram till kongressens fysiska toppmöte på plats i Malmö den 11–13 maj 2022. Att kongressen delats upp och kommer till Malmö fysiskt nästa år gynnar också stadens näringsliv, vilket är väldigt efterlängtat efter det år vi har bakom oss.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *