Glöm inte miljökraven

Sedan i juli ska upphandlande myndigheter och enheter ställa miljökrav på fordon och vissa kollektivtrafiktjänster. Annie Stålberg, projektledare och ansvarig för fordon, transporter och energifrågor på Miljöstyrningsrådet, svarar på frågor om hur den nya lagen påverkar offentliga affärer.

Vad är det som är nytt i lagen?
– Sedan tidigare har det funnits miljökrav på fordon och kollektivtrafiktjänster som kan ställas i upphandlingar. Det har varit frivilligt för upphandlare att använda sig av dem eftersom de gått utöver lagen. Det nya är att det nu är obligatoriskt att ställa miljökrav på både lätta och tunga fordon och vissa kollektivtrafiktjänster.   

Vad måste man som upphandlare göra?
– Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom att antingen ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation, eller ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium i upphandlingen. I båda fallen ska upphandlaren beakta såväl energianvändning och koldioxidutsläpp som utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten.

Vilka berörs av den nya lagen?
– Alla upphandlande myndigheter, både staten kommuner och landsting, ska ställa miljökrav för att uppfylla lagen. De ska i första hand vända sig till Transportstyrelsen som är ansvarig för lagen. Miljöstyrningsrådet har tagit fram miljökrav för fordon som finns fritt att ladda ner på www.msr.se/kriterier/fordon. Vi erbjuder även rådgivning via e-post helpdesk@msr.se och vissa tider varje dag per telefon 08-50 10 55 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *