Glöm molnet, lagra i rymden

Rymdexperten Fredrik Bruhn öppnar för ett ökat samarbete mellan rymdindustrin och offentlig sektor och visar att det finns fördelar att hämta.

Fredrik Bruhn, Dr. i tekniks fysik med inriktning mot mikrosystemteknik:

– Det har skett en intressant utveckling inom rymdindustrin de senaste två åren som kan vara av intresse för offentlig sektor. Bland annat har man flyttat fokus från forskning till kommersiella ändamål.

Satelliter erbjuder tjänster som idag används av många olika aktörer. Inom offentlig sektor kan det röra sig om funktioner för navigering, väderprognoser eller skogsskövling.

Med bland annat en artikel från Offentliga Affärer tar Fredrik Bruhn som belysande exempel på att kommunikationssystemet Rakel saknar backup-lösning. Om det går ner är man hänvisad till mobiltelefonnätet, vilket inte sannolikt skulle erbjuda någon kommunikationskanal i händelse av omfattande kris. Men en reservlösning kan stå att finna med satellitkommunikation.

Han förordar att man bygger ett enormt datamoln i rymden hellre än på jorden, för att på så sätt undkomma faror som jordbävningar, tsunamis och brand med mera.

Fredrik Bruhn håller upp en modern satellitmodell inte större än ett mjölkpaket.

– Idag bygger vi en satellit på en vecka, något som tidigare tog två månader.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *