Glömmer sjukvården patienterna?

Planen att landstingen ska fördela ansvaret för olika sjukdomar mellan sig har gjorts upp helt utan insyn och inflytande för patientorganisationerna. ”Det är för oss synnerligen anmärkningsvärt”, hävdar en rad patientorganisationer. 
kraven framförs i en debattartikel i SKL-ägda tidningen Dagens Samhälle. Organisationerna kräver nu en parlamentarisk översyn av gränssnittet mellan staten och landstingen med inriktning på att stärka statens ansvar för en god och jämlik vård. Det kan handla om journalsystem, kunskapsstöd med vårdprogram- och riktlinjer, kvalitetsuppföljning, nivåstrukturering, digitalisering. ”Inriktningen bör vara att vården ska vara sammanhållen, kvalitetssäkrad och erbjudas på rätt nivå. Det bör också införas sanktionsmöjligheter när vårdgivare inte motsvarar kraven”, menar patientrörelsen.
Kräver respekt
Patientrörelsen i Sverige pekar på att man inte enbart företräder sina medlemmar utan också hela patientgruppen inom sina respektive områden. ”Vi kräver respekt för vår verksamhet samt insyn och inflytande i sammanhang där vården planeras, drivs och utvärderas. Ett nytt kontrakt behövs mellan vårdgivare, stat och patientrörelse om villkoren för detta”, framhåller man avslutningsvis.
Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle via länken:https://www.dagenssamhalle.se/debatt/har-svensk-sjukvard-glomt-bort-patienterna-17664
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.