God vård i privat regi – än så länge

Dagens LOU-lagstiftning uppmuntrar inte kvalitet och långsiktigt tänkande vid upphandling av exempelvis äldrevård. Det framför två forskare som idag publicerar resultat från ett forskningsprojekt.

En aktuell forskningsrapport om kvalitet i offentlig upphandling, särskilt äldrevård, har presenterats och visar att upphandlad äldreomsorg är marginellt billigare och marginellt bättre än omsorg i egen regi, samtidigt som den uppfattas som likvärdig av brukarna.

– Vi är förvånade över att resultaten fallit ut så väl för de privata vårdgivarna, eftersom det finns teoretiska skäl att tro att kvalitén faktiskt borde minska. Viktiga kvalitetsaspekter låter sig inte mätas och definieras i entreprenadkontrakt, samtidigt som de privata utförarna har starka incitament att hålla nere kostnaderna, skriver Mats Bergman professor i nationalekonomi Södertörns högskola och Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi Umeå universitet i en debattartikel hos Dagens samhälle.

Verksamheten som studerats har främst upphandlats under 1990-talet då andra regler för offentlig upphandling gällde. Forskarna befarar att förändringarna i lagen om offentlig upphandling inte i samma utsträckning kan uppmuntra kvalitet och långsiktigt tänkande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *