Goda råd vid el-upphandling

El-marknaden är under stark utveckling alltsedan avregleringen på 1990-talet. Marknaden präglas av hård konkurrens, snåriga avtalsvillkor och en prisutveckling som skapar debatt. Vi har tagit hjälp av el-inköpsspecialist Magnus Kjellin för att lära oss mer om el-marknaden.

Vilken el-fråga är mest intressant just nu, anser du?
– Att se till att den som köper el inte betalar mer än absolut nödvändigt. Här finns det stora pengar att hämta, säger el-inköpsspecialist Magnus Kjellin.

Hur stora?
– Jag skulle säga att det ligger i häradet kring 5-10 öre per kWh. Det motsvarar för en medelstor kommun några miljoner kronor per år.

Varför är det svårt att köpa el?
– Till stor del därför att alla säljare mer eller mindre vill framstå som rådgivare till kunderna. Men i praktiken är de inget annat än säljare som vill sälja sin produkt till så god marginal som möjligt. I banksektorn finns en debatt om detta relativt bedrägliga försäljningstrick. Det är stor skillnad på att vara rådgivare och att vara säljare och kunderna får väldigt fina förslag men också väldigt olika förslag beroende på vilken säljare de talar med. Detta gör att marknaden upplevs som svår. Egentligen är den inte svår, efter att man själv satt sig in i fakta och genom detta kunnat genomskåda säljarens försäljningstrick.

Kan du kommentera prisutvecklingen på marknaden den senaste tiden.
– Otroligt snabbrörlig prisutveckling. Från extremt höga till extremt låga på mycket kort tid. Detta faktum betraktas av den initierade el-inköparen som ett normalläge. Däremot används ofta denna extrema prisrörlighet som skrämselpropaganda av de säljare som vill framstå som rådgivare.


Magnus Kjellin listar sina viktigaste råd.

1. Ta hjälp av någon som kan genomskåda alla försäljningstrick och guida genom elinköpsprocessen . Återbetalningstiden på denna investering är väldigt snabb.

2. Engagera medarbetare från Ekonomi, Inköp, Miljö, Finans och Drift i inköpet. Alla har kopplingar till resultatet av elavtalet. Låt alla påverka avtalet inom det område där de berörs.

3. Lär er grunderna i hur marknaden fungerar och vilka konsekvenser olika inköpsstrategier ger.

4. Välj strategi – genomför elinköp och var noga med uppföljning.

Ursprungsgaranti

Många kommuner formulerar policys kring inköp av grön el.
Har vi ett tillförlitligt system för att garantera hur elen producerats?

– Ja, nu har vi faktiskt fått det i och med att det finns en lag som reglerar området, säger Magnus Kjellin. Det är ganska nytt. Tidigare kunde man köpa och sälja ursprungsgarantierna flera gånger. Det är oerhört viktigt för förtroendet på marknaden att vi har ett fungerande system.

Systemet med ursprungsgarantier ska säkerställa att det inte säljs mer el av en viss typ än vad det produceras. Alla typer av elproduktion kan tilldelas ursprungsgaranti och el-producenten får en ursprungsgaranti per producerad megawattimme el.

Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad i eller utanför Sverige. Priset sätts av utbud och efterfrågan. Ursprungsgarantier annulleras omgående vid användning eller efter 12 månader.

Vintersäkra avtal?
Bör man som kund i offentlig sektor vintersäkra el-avtalen?
– Begreppet ”vintersäkra” är ett försäljningstrick. Som kund i offentlig sektor bör man säkra elkostnaden så att man uppnår rätt fördelning av å ena sidan jämn kostnadsutveckling och å andra sidan följsamhet mot marknadspriset på el. Detta tillsammans med ett bra och transparent elinköpsavtal sörjer för en låg elkostnad. Tyvärr är det många inköpare som låter sig påverkas av alla försäljningstrick som ofta leder till ökade kostnader, Vintersäkra är en sådan, att köpa till inköpspris är en annan.

– Kraven bör alltid utgå från respektive kommuns förutsättningar och önskemål. Ansvaret för affären ligger lokalt, så också kravet på att göra en korrekt och bra el-affär.

Stor uppfinningsrikedom
Det är mycket hög konkurrens på el-marknaden vilket har lett till en stor uppfinningsrikedom för att tjäna pengar på kunderna. Magnus Kjellin kan reta sig på en del av den missvisande reklam som förekommer, till exempel ”Köp el till inköpspris”, ”Låt oss hantera dina el-inköp – vi är proffs.”

– Eventuellt behövs det hårdare regleringar kring hur man får lov att sälja. Jag har läst utkast på avtalsförslag som är rent bedrägliga i sin konstruktion. De får ett carte blanche direkt in i kundens kassakista, säger han.

Konkurrensen har varit hård under en längre tid, vissa har menat att marknaden kommer att omstruktureras men det händer i så fall otroligt långsamt.

– Varför blir det aldrig allmänt känt när kunderna gör riktigt dåliga affärer – så att kunskapen sprider sig till andra? Man kanske skäms, eller så har man ingen aning om att man har gjort en dålig affär, spekulerar Magnus Kjellin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *