Göteborg häver ramavtal

Göteborg Stad har beslutat att häva sitt ramavtal för värdetransporter med Procura Säkerhet AB. Ramavtalet hävs då Procura inte uppfyllt ställda krav gällande uppräkning och insättning av hämtade medel.

Som en tillfällig lösning i väntan på upphandling kommer Procura att hämta dagskassor i Göteborgs stads verksamheter, men därefter köra dem till annan, av Upphandlingsbolaget utsedd, uppräkningscentral för uppräkning och insättning på kommunens konton.

Hävningen trädde i kraft den 19 november. En ny upphandling har påbörjats och beräknas vara klar inom kort.

Källa: Upphandlingsbolaget, Göteborg Stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *