”Gör öppna data till ska-krav”

Ett tydligt ställningstagande kring öppna data bör vara vägledande princip vid all modernisering av digital infrastruktur. Öppna data behöver således lyftas in som ska-krav vid upphandlingar, vid omtag på existerande infrastruktur och i samtliga utvecklingsinitiativ. 

Det hävdar Johan Magnusson (bilden), professor och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI, Jonathan Crusoe, post-doktor SCDI, och Daniel Rudmark, post-doktor SCDI, senior researcher, Research institutes of Sweden, Rise.

Johan Magnusson.

Samtliga offentliga (och även flera privata) kollektivtrafikaktörer publicerar i dag öppna data. Detta som en följd av ”Kraftsamling öppna trafikdata” där investeringsmedel tillsköts från Trafikverket genom den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

– En investeringsorienterad hantering bör därför ses som inspiration för hur även kommuner och regioner kan verka för att möjliggöra öppna data, menar de tre i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.