Göteborg satsar på digital service

Beslut i kommunstyrelsen om flerårigt program. Enkelt, öppet och effektivt! Digital service ska vara det naturliga förstahandsvalet när boende, besökare och företag vill ta del av kommunala tjänster och service i Göteborg. Det är tanken bakom det program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället som kommunstyrelsen beslutade om på onsdagen.
– Vi ska göra vardagen enklare för de som bor, besöker och driver företag i Göteborg, säger Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner.
Många digitala tjänster finns redan
Göteborgs Stads resa mot det så kallade e-samhället började redan för flera år sedan. Många digitala tjänster och aktiviteter är redan i full gång, som till exempel e-tjänster för ansökan om boendeparkering eller plats i förskolan, kartor, byggplaner, molntjänster och öppna data.
– E-samhället brukar definieras som det samhälle som vuxit fram efter jordbrukssamhället, industrisamhället och det postindustriella samhället. Kort sagt det som vi är beroende av för att få bröd och mjölk på bordet, säger Ronald Caous, projektledare vid stadsledningskontoret.
Utgår från SKL:s strategi
Men det är en lång väg kvar till full digitalisering av Göteborgs Stads verksamheter och utan central ledning och samordning kan det bli dyrt. Därför ska stadsledningskontoret nu ta fram en handlingsplan för hur utvecklingen inom Göteborgs Stad ska se ut från 2015 fram till 2020.
”Ytterst handlar digitaliseringen om att säkra välfärden och servicen för nuvarande och kommande generationer” skriver stadsledningskontoret i programmet för Göteborgs Stad som tagits fram med Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, ”Strategi för eSamhälle” som utgångspunkt.
Som ett första steg efter kommunstyrelsens beslut på onsdagen får stadsledningskontoret nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan där några områden kommer att pekas ut som prioriterade.
Handlingsplan klar i december
Den förväntande nyttan av digitaliseringen handlar till exempel om att elever lättare ska kunna uppnå sina kunskapsmål med hjälp av digitala redskap i skolan eller att vårdpersonal har tillgång till digitala patientjournaler i sina mobiltelefoner.
Handlingsplanen, som ska vara klar i december i år, kommer att omfatta sex programområden och fyra strategiska insatsområden.
Formellt ska också kommunfullmäktige behandla ärendet efter sommaren. Läs hela programmet på länken här nedan.
Källa: Göteborgs stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *