Göteborg slutar med flaskvatten

Göteborgs stads samtliga verksamheter ska upphöra med vatten på flaska den sista december 2021. Staden har kommit på ett fyndigt namn på åtgärden: Kranmärkning.

Det innebär att arbetsplatser, möten och även externa konferenser ska vara fria från buteljerat vatten. Skälet är att det har positiva effekter på miljön, framgår det av nyhetsbrevet Vårt Göteborg (20 maj 2021).


Kranvatten är bättre
för miljön.

OFFENTLIGA AFFÄRER mejlade frågor till Helena Wall, kommunikationschef på Kretslopp och vatten. Hon har uppdraget att samordna arbetet med kranmärkningen och berättar i nyhetsbrevet att förvaltningen nu ska informera internt i staden om märkningen. Hon uppger:

– Det är en viktig insats för miljön och en hållbarhetsfråga att genomföra kranmärkning. Kranvatten är oerhört mycket bättre för miljön. Flaskvatten kostar mer, ger upphov till avfall och drar mycket mer energi att tillverka än kranvatten. Grundtanken är att alla ska ha tillgång till färskt och gott kranvatten och inte behöva köpa det på flaska.

Helena Wall, Kretslopp och vatten.


Tror du att alla förvaltningar, nämnder och bolag kommer att följa policyn från dag ett?
– Kranmärkningen bygger på ett eget ansvar att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkt. Det är viktigt att man nu direkt sätter igång arbetet och har en plan för hur flaskvattnet ska fasas ut. Eftersom man har väldigt olika förutsättningar kan det finnas olika utmaningar beroende på vilken verksamhet man har, något man måste ha respekt för. Vi finns med som stöd och hjälp för att lösa de frågor som kan uppstå. 

Hur har ni informerat stadens alla förvaltningar om att allt flaskvatten ska upphöra?
– Förutom beslutet i kommunfullmäktige har alla förvaltnings- och bolagschefer, samt alla kommunikationschefer, fått ett brev om detta och vad det innebär. Samtliga miljösamordnare, som kommer att jobba med planering och genomförande, har också fått information. Information har lagts ut på intranätet och nu har även pressmeddelande gått ut. Samtliga får stöd och hjälp utmed vägen, bland annat genom en lathund med praktiska tips och vägledning.  

Har ni fått några reaktioner på Kranmärkningen?
– Vi har fått positiva reaktioner och att det är en bra sak att genomföra detta. Vi har också fått några frågor om vad det innebär och hur man ska tänka när man fasar ut flaskvatten.

Så långt Helena Wall. OFFENTLIGA AFFÄRER tackar för snabba svar på frågorna!

I det nyhetsbrev som Göteborgs stad ger ut, Vårt Göteborg, berättar man om planerna: Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi och släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa vatten från kranen.

En hållbarhetsmärkning
Kran-märkningen är tänkt att vara en hållbarhetsmärkning. Från början togs den fram av Kretslopp och vatten år 2015. Branschorganisationen Svenskt Vatten gillade idén, fick ta över hanteringen av märkningen och bidrar nu till att sprida den runt om i Sverige.

Bland organisationer som redan är Kranmärkta märks flera aktörer i staden: Göteborgs Kulturkalas, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Externa aktörer
Här finns även externa aktörer som Högskolan i Borås, Alingsås kommun, Götene kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, MAQS Advokatbyrå, Engström & Hellman Advokatbyrå AB i Göteborg.

Dessutom finns Finansinspektionen, Svenska Institutet, Energimyndigheten och CSN  även på listan över Kran-märkta aktörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *