Göteborgs stad i jätteupphandling

Göteborgs stad bjuder in intresserade PR- och reklambyråer till ett informationsmöte den 24 februari för att berätta om det ramavtal som nu ska upphandlas för de fyra kommande åren. Värdet uppskattas till 200 miljoner kronor.
Det är första gången som ramavtal för kommunikationstjänster inom pr, reklam och innehållsmarknadsföring (content marketing) upphandlas, skriver Dagens Media. Upphandlingen genomförs av Göteborgs Stads Upphandlings AB och är uppdelad i tre upphandlingar enligt följande:

  • PR- och kommunikationstjänster
  • reklam- och marknadskommunikationstjänster
  • redaktionella kommunikationstjänster.

Bakgrunden är att kommunstyrelsen i mars 2014 antog en gemensam kommunikationsstrategi för hela Göteborgs stad. Den gäller även för förvaltningar och kommunala bolag.
”Vi har en viktig uppgift att kommunicera med boende, besökare och näringsliv och visa vad staden gör. Det är vårt ansvar att använda skattemedel effektivt”, säger Maria Norberg, kommunikationsstrateg på stadsledningskontoret, till Dagens Media.
Avtalet löper på fyra år med chans till förlängning och uppskattas vara värt totalt 200 miljoner kronor, uppdelat som följer:

  • Redaktionella kommunikationstjänster: 55 miljoner kronor.
  • Pr- och kommunikationstjänster: 30 miljoner kronor.
  • Reklam- och marknadsföringstjänster: 115 miljoner kronor.

Den anbudsdag är den 25 mars. Först i november väntas upphandlingen vara klar och från den första december 2015 ska de nya ramavtalen börja gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *