Gotland bäst på avfalls­hantering

Avfall Sverige har sammanställt statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Den visar att Gotland är bäst i landet på materialåtervinning.

Nästan 60 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning på Gotland. På andra plats hamnar Ludvika kommun med 56 procent och på tredje plats Karlskrona kommun med 55 procent.

Nästan alla kommuner i topp har utsortering av matavfall till central anläggning för biologisk återvinning – kompostering eller rötning. Ludvika har eftersortering av matavfallet vid en särskild anläggning enligt den så kallade MBT-tekniken.

Totalt redovisar rapporten av drygt 4,3 miljoner ton hushållsavfall behandlades år 2011, 458,7 kg per invånare.

Materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning uppgick till 48 procent och 51 procent gick till energiåtervinning. Knappt 1 procent deponerades.

Bästa materialåtervinnare 2011
1: Gotland
2: Ludvika
3: Karlskrona
4: Vetlanda
5: Piteå
6: Hässleholm
7: Bjuv
8: Kristianstad
9: Surahammar
10: Sjöbo

De flesta uppgifter har hämtats från Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem Avfall Web. Endast de kommuner som matat in samtliga efterfrågade uppgifter ingår i mätningen, vilket var totalt 146 kommuner – alltså ungefär hälften av kommunerna.

Som jämförelse visar rapporten att 1975 behandlades 2,6 miljoner ton, vilket motsvarar 317 kg per person. 62 procent av hushållsavfallet deponerades. Energiåtervinning stod för 30 procent och materialåtervinning för 6 procent. Endast 2 procent behandlades biologiskt.

I rapporten finns även sammanställningar över avgiftsnivåer och hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen. Rapporten heter ”Hushållsavfall i siffror” och finns hos Avfall Sverige.

Källa: Avfall Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *