Granfalk ska rentvå Solna

Solna stad startar ett arbete för att förebygga korruption strax efter att den nya kommunstyrelseordföranden Pehr Granfalk tillträtt. Nu ska förtroendet återuppbyggas efter muthärvan kopplad till arenabygget.

I juni åttalades Solnas kommunstyrelseordförande Lars-Erik Salminen tillsammans med fem andra personer i mutbrottshärvan kring bygget av den nya nationalarenan i Solna. Vid årsskiftet lämnade han sina poster trots att rättegången ännu inte är klar.

Nu drar Solna stad igång ett arbete för att öka öppenheten och stärka den interna kontrollen i staden. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutat och gett stadsledningsförvaltningen i uppdrag att se över och revidera stadens regelverk och rutiner för att förebygga korruption i staden.

– Frågan har aktualiserats efter ett antal händelser i kommuner, däribland Solna, under de senaste åren. Oavsett rättslig utgång i dessa fall är det viktigt att tydliggöra vad som gäller och arbeta förebyggande för att liknande situationer inte ska uppstå i framtiden. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt att bygga upp det igen, säger Pehr Granfalk, nytillträdd kommunstyrelseordförande i Solna i ett pressmeddelande.

I uppdraget till stadsledningsförvaltningen ingår att se över och vid behov revidera de policys, strategier, riktlinjer och andra styrdokument, som staden har inom aktuella områden såsom representation, muta och bisyssla.

I uppdraget ingår också att utveckla arbetssätt och rutiner samt att genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom dessa områden för att trygga efterlevnaden av reglerna i staden. Arbetet ska pågå under våren och rapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2012.

Invigningen av Nationalarenan i Solna är planerad till hösten 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *