Gratis e-vård bör styras nationellt

Det är nya tider i sjukvården. Sedan årsskiftet är en digital vårdtjänst i primärvården gratis att anlita för den enskilde.
Notan på 300 kronor för att konsultera en sjuksköterska och 650 kronor för läkarkonsultation hamnar hos patientens hemlandsting, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Den digitala vårdtjänsten Doktor.se har köpt en vårdcentral i Sörmland och har avtal med landstinget. Det öppnar för att patienter från hela landet kan få virtuella vårdbesök gratis. Detta eftersom det råder fritt vårdval i Sverige. Fler aktörer är intresserade av att följa efter.

Nationella riktlinjer
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, medverkade i Sveriges Radio morgonstudio den 11 januari. Hon tycks i princip vara för digital vård men vill se nationella riktlinjer på området.
– Det är en vanlig missuppfattning att privata vårdgivare skulle ge sämre kvalitet för att på så sätt skapa ökad vinst. Ofta är det faktiskt precis tvärtom. Det visar exempelvis resultaten från den senaste Nationella patientenkäten som genomförts över hela Sverige av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förklarade Heidi Stensmyren i en debattartikel i Dagens Samhälle för något år sedan. Den skrevs ihop med Johan Fredriksson, vd och koncernchef i Praktikertjänst.

Annan läkare kritisk
Men det finns också kritiker till den nya utvecklingen med gratis vård på nätet. En av dessa är läkaren Bengt Järhult som anser att det bryter mot patientlagens prioriteringsordning, eftersom konsekvensen blir att skattemedel går till vård för relativt friska på bekostnad av de allra sjukaste.
Till Sveriges Radio Ekot förklarade Bengt Järhult nyligen att den nya praxisen ”kommer att öppna slussarna för alla som vill konsultera det här bolaget och så skickar man räkningen till landstinget.” Enligt läkaren har landstinget inga nya pengar utan dessa ”tas från primärvården och vårdcentralerna som redan är gravt underfinansierade. Sjukvårdspolitiker bör omedelbart sätta stopp för den här miljonrullningen”, menar han.

Vård på nätet och fysiskt
Doktor.se är en vårdtjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning, bokning av läkartider samt tillgång till distansvård med remiss och recepthantering.
Vårdcentralens specialistsjuksköterskor, läkare och psykologer erbjuder hjälp och ”snabb och effektiv vård via telefon, chatt och videosamtal”, heter det på Doktor.se (webbplats).
Den digitala vårdcentralen äger fysiska vårdcentraler och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård. Bolaget har landstingsavtal vilket gör att man som medlem får rådgivning och vård via Doktor.se, utan kostnad oavsett var i landet patienten befinner sig.
Kry är ett annat företag som erbjuder digital vård och som kan verka över hela Sverige genom samarbete med fysiska vårdcentraler i Region Jönköpings län. Ett avtal med ett landsting är nödvändigt för att en fristående aktör ska kunna erbjuda gratis digital vård.

0 thoughts on “Gratis e-vård bör styras nationellt

  1. Antar att digitala sjuksköterskebesök inte kommer ersättas av landstingen? Enligt SKLs riktlinjer är det enbart kvalificerad sjukvård som ersätts. Då undantas alla former av rådgivning, triagering och hänvisning som görs av sjuksköterskor. Jag utgår ifrån att landstingen har koll på detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.