Grön kravlista över produkter och tjänster

Nästan alla Sveriges kommuner har tackat ja till statlig hjälp med att energieffektivisera sin verksamhet.

Pressmeddelande

Miljöstyrningsrådet har sedan april uppdraget att hjälpa den offentliga sektorn att gå före i omställningen till ett energieffektivt samhälle, enligt EU:s energitjänstedirektiv som blivit svensk lag.

Av Sveriges 290 kommuner har fler än 260 visat intresse för den halv miljard kronor som Energimyndigheten vill dela ut fram till 2014. Pengarna ska användas till strategiskt arbete, som exempelvis att ställa miljökrav i upphandlingen av varor och tjänster.

”Det som Miljöstyrningsrådet framför allt kan hjälpa till med är råd om hur upphandlare kan ställa miljökrav. Vi kan hjälpa via en helpdesk, vår hemsida och olika utbildningar. Miljöstyrningsrådet uppdaterar regelbundet sin lista över miljökrav för olika slag av produkter och tjänster som kan användas i upphandlingen”, säger Annie Stålberg, projektledare inom energifrågor, på Miljöstyrningsrådet.

Senare i höst lanseras en hemsida specialinriktad på energieffektiv upphandling.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *