Gröna bilister framtids­spanar

2012 kan bli det första året då miljöbilarna blir norm och de andra bilarna undantag – och det sista. Nästa år skärps nämligen definitionen. Mattias Goldmann på Gröna Bilister reder ut begreppen!

I fjol registrerades 40,2 procent miljöbilar. Det är visserligen nytt rekord, men bara med 0,1 procent – miljöbilsandelen var 40,1 procent redan 2010. Miljömässigt var det en klen årgång; 62,6 procent av miljöbilarna var dieseldrivna och 17,5 procent gick på bensin. Bara var sjätte ny miljöbil gick på förnybara drivmedel, den lägsta nivån sen miljöbilsbegreppet infördes 2006.

Mest registrerade miljöbil var Volvo V50, först på sjätte plats kom en bil på förnybara drivmedel nämligen gasdrivna Volkswagen Passat. Etanolbilarna, som länge symboliserade miljöbilen, återfinns längre ner i statistiken.

Osäkerhet gynnade diesel
Förändringen beror främst på skatte- och förmånsregler. Miljöbilspremien har ersatts av fem års fordonsskattebefrielse – men vem väger in fordonsskatten när man väljer bil? Skatten är redan baserad på bilens utsläpp, med rabatt för etanol- och gasbilar och kraftigt påslag för dieslar. När skatten tas bort gynnas dieslar som nätt och jämt klarar gränsen – och de har stuckit som raketer i försäljningen.

Förmånsbeskattningen ändrades 2011, efter lång tids otydlighet som gjorde marknaden osäker. Nedsättningen på 20 procent för etanolbilarna togs bort, medan gasbilarna efter många turer fick behålla sin reduktion på 40 procent, men bara till och med 2013. Nästan alla har sin förmånsbil längre än så, och därför väljs gasbilen bort. Eftersom två tredjedelar av nybilsförsäljningen är förmåns- och tjänstebilar, var det ett dråpslag.

Lägg till detta en tuff debatt om etanolen som drivmedel och fortsatta problem för biogasen i bland annat Stockholmsområdet, så är bilden tydlig: 2011 var fossilernas år, också bland miljöbilarna.

2012 ett toppenår?
Mycket talar för att vi 2012 får fler och klimatbättre miljöbilar, kanske över 50 procent av marknaden?
Vid årsskiftet började supermiljöbilspremien gälla, med 40 000 kronor till den som köper eller leasar en elbil eller laddhybrid – alltså en elbil vars batteri kan laddas under färd med en hjälpmotor, och från uttaget när man parkerar.

Efter hårt lobbyarbete från Gröna Bilister gäller premien inte bara privatpersoner – som är de sista att köpa en elbil för 350 000 kronor – utan för alla, inklusive offentlig sektor. Räkna med uppemot 1500 elbilar i år, en tiodubbling mot 2011.

2013 får Sverige en ny, skärpt miljöbildefinition, inte en dag för tidigt eftersom den vi har nu är från 2006. Bara 15-25 procent av marknaden ska kvala in, vilket betyder att många av dagens miljöbilar inte kvalar in. Det är försäljningsslutspurt för dem i höst, med slogans som ”sista chansen rulla skattefritt i fem år”.

Fossiloberoendemål börjar
Under våren ska en utredning slå fast hur Sverige ska få en fossiloberoende fordonsflotta. Visserligen gäller målet först år 2030, men redan nu kommer steg att tas för att åtminstone börja närma sig målet. En del i detta är att Centerpartiet, som ansvarar för näring, miljö och energi, vill skärpa sin gröna profil och åtgärder på bilområdet brukar synas mest.

Dyrare olja, bättre biodrivmedel
Under hela den ekonomiska krisen höll sig oljan kring hundra dollar per fat, så om ekonomin vänder är det gamla rekordet på 147 dollar/fat snart slaget. Samma sak om relationen mellan USA och Iran försämras. Högre oljepris betyder dyrare bensin och diesel, och därmed en starkare drivkraft att köpa snålt och förnybart.

Samtidigt blir oljan i rask takt smutsigare. Klimatvärstingen, den så kallade tjärsandsoljan, produceras i allt större volymer och problematisk djuphavsolja från bland annat Mexikanska gulfen blir allt vanligare i takt med att lättillgänglig och relativt oproblematisk Nordsjöolja sinar.
Samtidigt blir de förnybara drivmedlen dokumenterat bättre.

2012 är första året då den som säljer etanol, biodiesel eller biogas måste dokumentera att drivmedlet har minst 35 procent lägre klimatpåverkan än motsvarande fossilt drivmedel, enligt EU:s nya hållbarhetsdirektiv. OKQ8 var först ut att certifiera sin etanol, med 60 procent klimatnytta jämfört med bensin. Sammantaget bidrar detta till en omställning bland medvetna konsumenter, inte minst kommuner och landsting.

…men vi kör lika mycket
Nästan alla kommuner och landsting begär miljöbilar när de köper och leasar nya fordon. Alltfler gör också skillnad mellan olika typer av miljöbilar, med prioritet för elbilar, följt av förnybara drivmedel. Vissa kommuner avstår från dieselbilar, både av klimatskäl och för att kväveoxidutsläppen drabbar hälsan hos lokalbefolkningen. Men nästan ingen kommun har något mål att minska antalet mil bilarna rullar, och här vågar jag inte tro på något trendbrott 2012.

Mattias Goldmann
Gröna Bilister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *