Guide för köp av bemanning

Offentliga verksamheter lägger mycket pengar på upphandling av personaluthyrningstjänster. Orimligt mycket, anser Poolia som tagit fram en guide som kan hjälpa myndigheter att upphandla.
– Idag är upphandling av personaluthyrning ofta en administrativ skrivbordsprodukt med orimligt fokus på pris, säger Anna Johansson, Key Account Manager offentlig sektor på Poolia.
Hon konstaterar att verksamheten ställer höga krav på konsultens kompetens. Men om upphandlingen enbart fokuserat på lägsta pris i stället för kvalitet, så är risken stor att leverantören inte kan leva upp till förväntningarna när tjänsten avropas.
I guiden får köparen konkreta tips inför förstudie, val av pris- och avropsmodell, skallkrav och hur man undviker att få anbud med orimligt lågt pris.
I guiden får köparen rådet att utforma och reglera prissättningen för att undvika orimligt lågt pris på utvalda tjänstebefattningar och/eller utvalda anbudsområden. Då minskar risken för uteblivna leveranser avsevärt. Detta kan göras genom att ställa ett krav som tydligt tar ställning mot orimligt låga priser, exempelvis följande: ”Anbud med orimligt lågt pris godtas ej. Med orimligt lågt pris menas priser som inte täcker leverantörens kostnader för den anställde, samt skälig vinstmarginal.”
På så sätt säkerställer upphandlande enhet att konsultens anställningsvillkor inte behöver vara sämre än övriga på arbetsmarknaden.
I kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER publicerar vi en exklusiv intervju med Anna Johansson samt fler konkreta tips på vad man bör tänka på inför en upphandling av personaluthyrningstjänster.
Ta del av guiden här: https://www.poolia.se/sok-personal/specialistomraden/offentlig-sektor/white-papers/

0 thoughts on “Guide för köp av bemanning

  1. Rekommendera alla som tror att ett villkor i förfrågningsunderlaget om att ”orimligt låga priser” räddar dessa upphandlingar att tänka om. I de upphandlingar som har haft ett sådant krav och som vi har deltagit i har anbud på 1 krona inte ansetts ”orimligt låga”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *