Guld i miljö till skola i Järfälla

Herrestaskolan i Järfälla är Sveriges första skola helt byggd i massivt trä och med miljöcertifiering Guld. Dän är dessutom nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el.
Det rapporterar Fastighetstidningen i sitt nyhetsbrev. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I certifieringen Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.
Herrestaskolan har plats för 100 förskoleelever och 300 elever i årskurs F-5. Att skolan uppnått miljöcertifieringen guld innebär höga krav på energibesparing, luft, akustik och kontroll över att inga farliga ämnen finns. En satsning på kultur och fritid medför att skolans lokaler som idrottshall, matsal, hemkunskapsal, danssal och slöjdsalar, kan användas av allmänhet och föreningar under kvällstid och helger.
Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordförande säger sig vara stolt över att man i Järfälla tänker nytt och bygger hållbart. ”Nya Herrestaskolan är troligen Sveriges modernaste och mest klimatneutrala skola, tack vare konstruktionen i massivträ och att vi satsat på att bygga utifrån de krav som finns för Miljöcertifiering Guld”, säger han till Fastighetstidningen.
– Det är härligt att få flytta in i kanske landets modernaste skola. Våra elever och vi i personalen har längtat efter detta. Miljön inomhus, där allt är i trä, känns rogivande och harmonisk. Vi kommer att trivas, utvecklas och lära oss mycket här, säger Satu Harnesk som är rektor och förskolechef för Herresta för- och grundskola.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem baserat på svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Det är relativt enkelt, kostnadseffektivt och verkningsfullt för att uppföra hållbara byggnader. Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare med utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och kunskap om hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.
Alla registreringar och ansökningar för Miljöbyggnad sker i systemet Building Green online, som man kommer åt via hemsidan:
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad
Bilden: Den nya skolan är försedd med en danssal. Foto: Järfälla kommun.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *