Gym-dom överklagas

Trots att domstolen konstaterar att Badanstalten i Strömstad bedriver olaglig verksamhet när de erbjuder gym- och spatjänster så frias de. Det kostaterar Konkurrensverket, som driver fallet. Myndigheten kommer nu att överklaga domen.

I domen från Stockholms tingsrätt slås det fast att gym- och spaverksamheterna är olagliga och domstolen konstaterar även att Badanstalten, i egenskap av offentlig aktör, har konkurrensfördelar och en stark ställning. Ändå väljer domstolen att fria kommunen. Orsaken är, enligt domstolen, att det trots konkurrens från den kommunala Badanstalten varit möjligt att etablera ett privat gym.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom menar i en kommentar att domstolens slutsats är förvånande.

– Vi kommer att överklaga domen till Marknadsdomstolen. Att en kommun som bedriver icke-kompetensenlig verksamhet, har otillbörliga konkurrensfördelar och en stark marknadsställning, ändå frias av tingsrätten sänder mycket svårtolkade signaler till Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att ärendet överprövas i Marknadsdomstolen, säger Dan Sjöblom.

Den kommunalägda Badanstalen i Strömstad kommun driver bland annat bad, gym och spaverksamhet åt allmänheten. Gym- och spaverksamheterna drivs i direkt konkurrens med privata företag på orten. Konkurrensverket ville stoppa den konkurrensbegränsande verksamheten och lämnade år 2012 in en stämningsansökan.

Eftersom domen tydligt slår fast att det inte tillhör den kommunala kompetensen att driva gym och spa kommer den trots allt att få stor betydelse. Samtliga kommuner som bedriver spa och gym bör nu fundera på hur de ska göra i framtiden, anser Konkurrensverket.

En tidigare skärpning av konkurrenslagen slår fast att det inte är tillåtet för en kommun eller annan myndighet att konkurrera med privata företag på ett osjyst sätt. Av de tre mål som tidigare avgjorts i domstol har samtliga gått på Konkurrensverkets linje och därmed bidragit till att bygga upp klara riktlinjer för kommunal säljverksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *