Hallå Anders Wijkman!

Vi har ställt fyra snabba frågor till Anders Wijkman, ansvarig för den pågående utredningen av upphandlingslagstiftningen. Hur gick det till när du fick uppdraget?

– Att jag fick uppdraget beror nog till en del på att jag vid olika tillfällen diskuterat upphandlingens betydelse med både tidigare statsrådet Mats Odell och hans statssekreterare Dan Ericsson. Jag framförde vid dessa tillfällen hur viktigt det var att ta ett helhetsgrepp på denna fråga.

Med tanke på din bakgrund – kan vi förvänta oss att frågor kring hållbarhet och etik lyfts fram i utredningen kring upphandlingsregelverket?

– Hur olika samhällsmål av etisk natur skall beaktas blir en av huvudfrågorna i utredningen. Att stat och kommun skall ligga i framkanten vad gäller klimat och miljö borde vara självklart. Sak samma gäller frågor av social natur. Upphandlingen kan spela en viktig roll.

Ofta sätter EU-direktiven käppar i hjulet för kommunernas önskemål att handla närproducerat. Är detta en fråga som diskuteras i EU och finns det något hopp om att EU-direktiven ska moderniseras i den här frågan?

– Frågan öm närproducerat är särskilt omnämnt i direktiven. Det blir en viktig fråga att studera och diskutera med EU-nivån. Meningen är att vår utredning skall ligga steget före den översyn som skall starta inom EU.

Utredningen ska löpa under relativt lång tid – vad är det som är tidskrävande?

– Vi har fått drygt ett och ett halvt år till vårt förfogande. Mycket snabbare går det inte att genomlysa en så bred problematik.

Under Upphandlingsdagarna 2-3 februari 2011 kommer Anders Wijkman, vice ordförande i Tällberg Foundation, att ge sin syn på nuläge och vägval för en effektivare offentlig upphandling – med utgångspunkt från uppdraget att utvärdera upphandlingsregelverket och se över upphandlingsstatistiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *