Hallå! Vad kan du lära oss om e-förvaltning?

E-förvaltning handlar inte bara om e-tjänster utan om demokrati. Professor Jane Fountain från USA berättar om möjligheter och utmaningar.

Jane Fountain är professor i statskunskap vid universitetet Massachusetts Amherst. Hon är också grundare och direktör för ett forskningsinstitut kring e-förvaltning, National Center for Digital Government. Nu kommer hon för första gången till Sverige och talar på eFörvaltningsdagarna.

– Jag kommer att prata om hur användningen av alltmer informationsteknik bidrar till att forma våra förvaltningssystem. Det innebär också en större inblandning av privata företag som hjälper till att sköta tjänster och infrastruktur och nära samarbeten med externa organisationer vars arbete också berör förvaltningens.

Jane Fountain kommer också att beröra sociala medier och hur de driver innovation och användning inom förvaltningen. Hon menar att sociala medier uppmuntrar till överläggning, kunskapsdelning, allmänhetens deltagande och innovation.
– Sociala medier ger möjlighet för medborgarna att göra sin röst hörd, att öka och fördjupa allmänhetens deltagande.

Det tredje ämnet som hon tänker ta upp är det som kallas nätverksförvaltningen.
– Jag kommer att ta upp ett exempel inom EU där man arbetat mycket innovativt med digitala verktyg och lösningar. Det är ett mycket bra exempel på e-förvaltning som en katalysator för förbättringar av service och, på ett djupare plan, för den integrerade staten och ekonomiska system, berättar hon.

Inför besöket i Sverige har hon höga förväntningar.
– Sverige har alltid varit ett innovativt och framåtblickande land. Det gäller även inom e-förvaltning. Jag ser fram emot att lära mer om de senaste strategiska planerna, utmaningar, innovativ användning av teknik och sociala medier och den institutionella utvecklingen.

Kärnan, menar hon, är att få fråga människor om deras liv har förbättrats av den tekniska utvecklingen.
– Så jag kommer att hålla ögonen öppna efter tecken på att demokratin fungerar bättre, att den ekonomiska utvecklingen förbättras och att det civila samhället utnyttjar alla dessa otroliga digitala verktyg för att förbättra vardagen.

Jane Fountain, en av världens ledande forskare och föreläsare inom eFörvaltning kommer till Sverige på eFörvaltningsdagarna i november.

{jcomments on}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *