Hållbar tillväxt för offentlig sektor med bättre konkurrens

De nordiska konkurrensmyndigheterna har en potentiellt viktig roll för att främja innovation genom att stödja lagstiftningsreformer som underlättar marknadstillträde och stärker konkurrensen. Konkurrens och konkurrenspolitik bidrar till ekonomisk tillväxt, förbättrat innovationsklimat samt till ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor.
Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket: ”En vision för konkurrenspolitiken – Med blicken mot 2020”. Rapporten är en svensk version baserad på den gemensamma nordiska rapporten ”A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020”.
När det gäller ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor identifierar rapporten tre områden som berör Konkurrensverkets ansvarsområden. De är offentlig upphandling och innovationsupphandling, genomförande av olika valfrihetssystem i offentlig sektor samt säkerställande av att privata och offentliga aktörer konkurrerar på lika villkor på marknaden.
I en kommentar till rapporten säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom att rapporten visar att det både i Sverige och i de andra nordiska länderna finns ett betydande utrymme för att stärka de rättsliga instrumenten och göra konkurrenspolitiken mer effektiv.
Ta del av rapporten här.

Källa: SKL Kommentus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *