Hållbarhet slås fast i nya direktiv

Hållbarhet blir standard när nya EU-direktiv träder i kraft i svensk lag.
Ett huvudsyfte med att se över direktiven var att underlätta för upphandlande myndigheter att ta miljö- och sociala hänsyn vid upphandling. Det påpekar Lisa Sennström, jurist och projektledare i Miljöstyrningsrådet.
– Redan med nu gällande direktiv (från 2004) är det dock möjligt att ställa mycket långtgående miljö- och sociala krav. Mycket handlar om en kodifiering av praxis från EU-domstolen, säger Lisa Sennström.
Hon påpekar också att direktivet kommer att innebära en del förändringar, bland annat hur man kan använda sig av märkningar där man öppnar upp till att kunna hänvisa direktiv till en märkning och inte endast kriterier som ligger till grund för märkningen som fallet är idag.
– Om nu detta underlättar kravställandet återstår att se, kommenterar Lisa Sennström.
Sedan flera år har det som sagt gått att ställa mycket långtgående sociala krav och miljökrav. Gårdstensbostäder i Göteborg är ett exempel. Alla Gårdstensbostäders lägenheter individuell mätning av el och vatten. All hushållsel kommer från vindkraftverk. Vindkraftverket i Gårdsten har gett ordet energi ett synligt ansikte. Gårdstensbostäder har dessutom blivit en förebild för hantering av miljöfarliga ämnen.
Ett annat exempel är Västra hamnen i Malmö där en ny modern stadsdel uppförts i vad som tidigare var ett hamn- och industriområde. Västra hamnen är ett pilotprojekt som visar att det går att skapa bostadsområden som är ekologiskt hållbara och samtidigt erbjuder en trevlig miljö för de boende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *