Halva Sverige laserskannat

Mer än halva Sverige har nu laserskannats från flygplan i Lantmäteriets uppbyggnad av en ny nationell höjdmodell. Efterfrågan på bra höjddata är stor, enligt Lantmäteriet.

Lantmäteriet framställer på uppdrag av regeringen  en ny nationell höjdmodell med hjälp av laserdata från flygburen laserskanning. Höjdmodellen redovisar terrängens form och höjdläge med hög noggrannhet. På öppna hårdgjorda ytor är medelfelet i höjd cirka 5 cm.

Det övergripande syftet med den nya höjdmodellen är att skapa ett bra underlag för den planering som behövs för att klimatanpassa Sverige. Myndigheter, kommuner och andra får med hjälp av höjdmodellen möjlighet att undvika exploatering av översvämningshotade områden och ett bra underlag för att planera skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse och infrastruktur. I takt med att höjddata blivit färdiga har det dock visat sig att användningsområdena är många även i andra verksamheter.

Projektet håller tidplanen trots att vädret under sommarhalvåret inte var helt gynnsamt. Vädret behöver vara klart för att laserpulserna ska hitta sin väg till marken och tillbaka till flygplanet. Skanning i mörker är inga problem, men regn, dis, dimma, hög luftfuktighet och snö hindrar laserskanningen.

– Några veckor med klart väder gav en ketchupeffekt där allt verkade hända på en gång. Delar av Småland och Östergötland, samt de luckor som var kvar av Uppland, Värmland och Dalarna kunde under hösten skannas på kort tid, säger Gunnar Lysell på Lantmäteriet.

– Nu återstår endast några mindre områden i de södra landsdelarna och vi räknar med att fylla dem under vintern eller senast under våren 2012. Under de kommande två åren kommer förhoppningsvis också resten av landet, inklusive fjällen, att kunna skannas färdigt, säger Gunnar Lysell.

Källa: Lantmäteriet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *