Hammarkullen får ny multiarena

En ny multiarena ska anläggas i Hammarkullen i Göteborg.
Värdet ligger under EU:s tröskelvärde och omfattar en rad åtgärder; anläggning av multiarena och markupprustning av utemiljö, utformning av idrottsplatser samt mark- och grundarbeten. Även installation av utomhusbelysning, VA-arbeten, trädröjning samt plantering och skötsel av grönområden.
Den befintliga idrottshallen, Hammarkullehallen, stod klar 2004 och invigdes samma år med medverkan av Yanick Tregaro, som är uppvuxen i Hammarkullen och har tränat världsstjärnor som Christian Olsson och Kajsa Begqvist. Hallen tillkom för att främja idrotten och ge skolorna i området en riktig hall att idrotta i. Uppenbarligen har intentionerna lyckats och nu anläggs alltså en ny multiarena.
Upphandlingen sker genom förenklat förfarande, enligt annons publicerad den 23 maj. Anbudstid för anläggande av en multiarena pågår fram till den 18 juni 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *