Hämnd och straff inte lösningen

Gängvåldet löses inte med hårdare tag, signalpolitik och  vi-och-dom-tänk. De orter som lyckats vända utvecklingen har aldrig lyckats genom att möta utanförskap med att straffa ett helt område.
Det framhåller Jiang Millington, gruppledare och kommunalråd, Miljöpartiet de Gröna i Järfälla (bilden).
 Hon menar att lösningen är att visa att det ger konsekvenser att välja en kriminell karriär, säkerställa att Ortens invånare är trygga och att samtidigt satsa på skola, samhällsservice, arbetstillfällen och bostäder.
Jiang Millington.
– Vi måste ge Ortens unga framtidshopp, säger hon i en debattartikel i Aftonbladet den 5 mars 2019.
Ändå ropas på repressiva åtgärder från politiskt håll. Hur ska man förstå det?
– Jag tror att det helt enkelt handlar om två sätt att förhålla sig., menar Jiang Millington.
Hon utvecklar: ”Antingen är den primära drivkraften att bestraffa och hämnas, vilket, enligt psykologisk och kriminologisk forskning, är en mycket stark drivkraft eftersom den ger enorm tillfredsställelse. Eller också drivs man främst av viljan att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle som inte producerar utanförskap och kriminalitet. Ett sådant förhållningssätt ger inga omedelbara endorfinkickar, förstås.”
– Vi måste få Ortens unga att känna hopp och se andra karriärmöjligheter än den kriminella banan, menar hon.
Hur gör man det?
– Till att börja med genom att lägga primitiva känslor åt sidan. Problemen handlar inte bara om våld och skjutningar utan om skolmisslyckanden, arbetslöshet, bostadspolitik och integration. Det handlar om vilka förutsättningar vi ger Ortens invånare att lyfta sig själva och vilka deras faktiska möjligheter är. Det handlar om att bryta självförstärkande våldsspiraler, få Ortens invånare att känna sig som en del av samhället och inte bara sedda som problem.
– Det handlar om att man får tillgång till samma samhällsservice, lika bra skolor, att man bor anständigt och inte trångt och att de vuxna kan vara förebilder genom att ha jobb att gå till, avslutar Jiang Millington.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *