Han ogillar kommunal samverkan

Henrik Karlsson, upphandlingschef i Helsingborgs stad, sticker inte under stol med att han misstror så kallade kommunal samverkan på upphandlingsområdet.
Helsingborgs stad är en stor offentlig aktör och upphandlar för stora summor varje år. Henrik Karlsson har varit ansvarig för samverkan i flera kommuner och hans arfarenhet har gjort honom tveksam.  OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt för en kort intervju.
 Du är inte särskilt förtjust i kommunal samverkan på upphandlingsområdet. Varför?
– Inköp- och upphandlingsfrågor i offentlig sektor är i en tydlig utveckling mot strategiska inköp. Konkurrensutsättningen (upphandlingen) i processen är då en delprocess och vid sidan av den läggs alltmer fokus på exempelvis förberedelser och analyser samt avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer. För att detta ske ge en effekt krävs strategier i hela processen, man måste också våga vara nytänkande, flexibel och lyhörd mot organisationen. Det är ett arbete som måste gå som en röd tråd i hela inköpsprocessen.
Hur klarar sig mindre kommuner om inte större kommuner vill agera ”draglok” i upphandlingar?
– I en samverkan mellan kommuner har jag sett att allt fokus har hamnat på upphandlingsfasen, den ses som en administrativ process som ”minimeras” när någon kommun gör upphandlingar för flera kommuner. Samtidigt försvåras, och ofta omöjliggörs, annat strategiskt arbete i inköpsprocessen när kommunerna i samverkan tvingas anpassa sig efter minsta gemensamma nämnaren.
Så du håller fast vid ditt nej?
– Det korta svaret på dina frågor är alltså att kommunal upphandlingssamverkan gör att vi riskerar att vi hamna i en återvändsgränd där upphandlingen bara ses som en administrativ process som måste minimeras, det fokus på strategiska inköp som vi behöver i vår utveckling omöjliggörs lätt i den samverkan. Det är min erfarenhet efter att ha varit ansvarig för samverkan i flera kommuner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *