Han stör sig på nollanbud

Tommy Lundström , VD i Autotech och flitig anbudsgivare, är irriterad på att upphandlande myndigheter accepterar nollanbud eller väldigt låga anbud från leverantörer. Han tycker att det är oseriöst.
– Det stör mig väldigt mycket! Det är vi som skattebetalare som får betala när offentlig sektor gör dåliga affärer.
Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Tommy Lundström  att det finns många sätt att lösa problemet med nollanbud eller orimligt låga anbud. Jordbruksverket upphandlande nyligen de tjänster som Autotech erbjuder och använde då en linjärskalemodell för priset (30 procent av totalpoäng) där 700 kronor i timmen gav 100 poäng och 1000 kronor i timmen gav 0 poäng. Ett anbud med ett lägre timpris ger då inte högre poäng än ett med timpris på 700 kronor. Ett nollanbud ger i en sådan upphandling samma poäng som ett anbud på 700 kronor.
Tommy Lundström menar att de upphandlingar som accepterar nollanbud och extremt låga priser i anbuden slår ut de ärliga och seriösa leverantörerna. VD:n har hört flera som säger att de inte vill fortsätta att göra affärer med offentlig sektor under sådana villkor.
När  Konkurrensverket nyligen skulle upphandla ramavtal för produktion av e-utbildningar accepterades  anbud där leverantören hade offererat ett pris på en krona i timmen på två av fyra komponenter och 495 kronor i timmen på de två övriga.
– Det som inträffat flera gånger för oss är att en myndighet tecknar ramavtal baserat på timpris. I steg två i en andra konkurrensutsättning får sedan ”vinnande” leverantörer ange ett fast pris. Priset som ligger till grund för ramavtalet används således aldrig vid avrop. Detta måste vi få bukt med, annars kommer många ärliga tjänsteleverantörer att tröttna på offentlig upphandling, säger Tommy Lundström till sist.
Konkurrensverket tillbakavisar kritiken och slår fast att alla anbudsgivare var seriösa och att det inte finns något förbud mot att leverantörer lägger anbud som innebär att de inte får kostnadstäckning eller till och med går med förlust på en enskild upphandling. Det finns heller ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att förkasta sådana anbud, enligt vad Kristina Geiger, avdelningschef på Konkurrensverket, konstaterar i ett nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv.
En längre version av artikeln kommer att publiceras i nästkommande utgåva av Offentliga Affärer.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *