Utredare vill stoppa vinst i välfärd

Den socialdemokratiske Malmöpolitikern Ilmar Reepalu fick i mars 2015 regeringens uppdrag att ta fram förslag på ett nytt regelverk för den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster.
Tillsättandet av utredningen var följden av kompromiss med Vänsterpartiet. Nu låter utredaren ana vad som komma skall genom att låta publicera en debattartikel i Dagens Nyheter (18/3 2016). ”Det är dags att erkänna bristerna i dagens system. Det finns ett tydligt behov av att reglera möjligheten till vinstuttag”, skriver det tidigare kommunalrådet i Malmö.
Frågan om vinst i välfärdsföretag är kontroversiell. Många bedömare undrar hur privata aktörer kan göra vinst när de erhåller samma summa pengar per patient som den offentliga aktören. Medan egen regi i kommun och landsting ofta inte får det att gå runt, kan privata företag få pengar över och ändå bedriva en verksamhet som är lika bra eller bättre än den offentliga.
Andra menar att problematiken ligger i att välfärdsföretagens vinster uppfattas som att pengar strömmar ut ur systemet. Ilmar Reepalu skriver: ” Enligt min mening finns det en risk att välfärdens legitimitet undermineras om stora delar av de offentliga resurserna tas ut från välfärden.”
När utredningen tillsattes och regeringen utnämnde Ilmar Reepalu till dess ordförande skrev EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark på debattplats i Dagens Samhälle: ” Det är lite förvånande att regeringen ska låta utreda valfriheten inom välfärden helt och hållet på Vänsterpartiets villkor. Än mer förvånande är att man låter Ilmar Reepalu, den person som mer än någon annan är ansvarig för hur välfärden gått sönder i Malmö, ansvara för utredningen.”
I november ska utredningen presentera sina förslag om att stoppa vinster i de företag som producerar välfärd.
Läs hela debattartikeln via följande länk: http://www.dn.se/debatt/vi-behover-reglera-vinsterna-i-valfarden/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.