Handla med Norge inte krångligt

Sveriges närings- och handelsministrar borde använda ”Syttende mai” till att deklarera sina planer för ett ökat handelssamarbete med Norge. Vi är övertygade om att det skulle hälsas med öppna famnar hos nationaldagsfirarna. Låt Angola och Qatar få stå tillbaka för en dag.
Det skriver Björn Rosengren, ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Stockholm, Harald Norvik, ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Oslo och Catharina Olofsson, ordförande Norsk-svenska handelskammaren i Göteborg. Debattartikeln är publicerad i Dagens Industri 2017-05-17.
Debattörerna pekar på att Norge är en av Sveriges absolut största handelspartner. Sverige har lika stor export till Norge som till Tyskland. Ändå beskrivs handeln med Norge som krånglig.
Replik mot Kommerskollegium
Artikeln är delvis en replik till Sveriges Kommerskollegium som i en undersökning utpekar Norge som en krånglig handelspartner för Sverige, i paritet med Kina. Samtidigt prioriterar den svenska regeringen i sin exportstrategi 26 andra länder, från Algeriet och Angola till Filippinerna och Qatar. Men inte Norge! Regeringen anser att de andra länderna har större tillväxtpotential.
De tre skriver: ”Det hela är lite märkligt. För det första så är volymen och värdet av varu- och tjänstehandeln mellan Sverige och Norge 351,5 miljarder kronor. Helt oöverstigliga verkar hindren inte vara.”
Annorlunda, inte krångligt
Samt: ”Vår erfarenhet säger att det främst är förstagångsexportörerna – speciellt mindre bolag utan egen administration – som har problem. Det är förståeligt. Norge är inte med i EU och står följaktligen utanför tullunionen. Reglerna är därför av förklarliga skäl något annorlunda. Handel med Norge kräver exempelvis import- och exportdeklaration. Det är inte svårt, och det behöver inte vara krångligt. Men man måste känna till det och man måste veta hur man gör.”
Enligt debattörerna bidrar Norge på ett bra sätt genom att ha automatiserat all administration med tull och moms. ”Företag med kontroll på sina källdata har stor nytta av detta. Sverige skulle kunna bidra genom att regeringen tydligare markerar hur man värderar handeln med Norge och Kommerskollegium genom att inte i onödan måla upp en fnurra på tråden mellan våra båda länder som inte föreligger”, slår de tre fast.
Läs hela artikeln via länken: http://www.di.se/opinion/bjorn-rosengren-handelskranglet-med-norge-ar-overdrivet/
Bilden: Björn Rosengren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *