Haparanda ska bli pappersfritt

Idag kan medborgare kommunicera elektroniskt i många olika ärenden med Haparanda stad. Kommunchef Patrik Oja har som mål att öka antalet e-tjänster och göra Haparanda till den första pappersfria kommunen i landet.

– Att administrera manuellt kostar både tid och pengar. Haparanda stad har anammat tekniken och ska bli bäst i Sverige, säger kommunchef Patrik Oja.

Under hösten kommer anställda inom Haparanda stad att utrustas med bland annat dator och smartphone. Alla ska ha den bästa tekniken och blir förebilder för andra medborgare.

– Det kommer att skapa efterfrågan på fler digitala tjänster, säger Patrik Oja.

Praktiskt kan det gå till så att medborgaren via sin dator söker ett tillstånd via Haparanda stads hemsida. Ärendet skickas digitalt vidare till en handläggare i kommunen som sköter det i ärendehanteringssystemet. Ärendet arkiveras direkt i ett e-arkiv och är lätt att följa både för medborgaren och handläggaren. Besked lämnas digitalt till medborgaren när ärendet är färdighanterat. Ingenstans i processen ska papper hanteras manuellt.

– Det handlar om att tänka på ett nytt sätt. Allt behöver inte skrivas ut på papper. Där har både anställda och politiker i Haparanda kommun kommit långt. Vår utmaning är nu att få medborgarna att tänka på ett nytt sätt, säger Patrik Oja.

Haparanda siktar på att bli årets kvalitetskommun samt Årets IT-kommun 2013 och satsningen på den digitala processen är ett sätt att detta.

Källa: Haparanda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *