Här är de nominerade till Handslaget 2022

Under Mötesplats Offentliga Affärer 2022, 7-8 september, utses vinnaren av utmärkelsen HANDSLAGET, ett pris som instiftades av tidningen Offentliga Affärer år 2008 och som rönt stor uppmärksamhet, såväl bland offentliganställda och leverantörer, som medialt.

Jonna Östlind, Mölndals stad, och hennes engagerade team, var vinnare av Handslaget 2021.

Varje år nomineras sex till åtta organisationer och minst lika många personer till Handslaget som sedan delas ut under pompa och ståt i samband med banketten vid Sveriges största konferens och mötesplats kring offentlig upphandling, inköp, statsstöd och e-handel.

Priset tillfaller den eller de som genomfört, alternativt medverkat till, en synnerligen god affär/upphandling inom offentlig förvaltning. Priset kan även tilldelas personer som genom engagemang och skicklighet arbetat med att utveckla upphandlingsfunktionen. Till exempel genom att kompetenssäkra organisationen – i samklang med Mötesplats Offentliga Affärers syfte, att stimulera till nytänkande och bidra till en sund utveckling inom offentlig upphandling.

Nedan finner du korta presentationer av de nominerade samt motiveringarna som tagit dem hela vägen till slutrundan. Prisutdelning sker under banketten i samband med Mötesplats Offentliga Affärer, den 7 september på Hamburger Börs. Vill du se bilder på de nominerade klickar du här.

OFFENTLIGA AFFÄRER önskar de nominerade lycka till och ser fram emot att presentera den stolta vinnaren!

De nominerade ÄR:

Helena-Maria Olsson Hedberg

Helena-Maria Olsson Hedberg på Alingsås Kommun har tillsammans med säkerhetsenheten tagit ett koncernövergripande helhetsgrepp gällande bevakningsfrågorna. Genom att renodla, tydliggöra, tänka nytt och inkorporera mindre avtal i grunduppdraget har Alingsås kommun fått större flexibilitet, dubblerat antalet bevakningstimmar per dygn och halverat grundkostnaden.

Johan Davidsson & Helena Sagvall

Tack vara Johan Davidsson och Helena Sagwall framgångsrika sätt att arbeta med reserverade upphandlingar inom Göteborgs Stad har Göteborgsregionen blivit något av de arbetsintegerade sociala företagens (ASF) Gnosjö, i form av driftighet, småföretagande och informella nätverk. Flera av ASF har tack vare deras arbete kunnat ställa om verksamhet under pandemin och kunnat utvecklas till lönsamma företag som kan anställa flera personer som av olika anledningar har stått långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruk/kriminalitet.

Mustafa Sarioglu

Higabs inköpsavdelning med Mustafa Sarioglu i spetsen har de senaste åren målmedvetet arbetat med att strukturera och kvalitetssäkra hela processen kring upphandling och inköp. Genom en ny modell där de rangordnar sina leverantörer efter hur väl de uppfyller krav, kring exempelvis ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har de skapat en ökad tydlighet och konkurrens om andra värden än enbart pris. Higab har även skapat dialog kring hur beställare och leverantör tillsammans kan motverka osund konkurrens där jakten på pressade tider och priser tidigare ibland går före lagar, riktlinjer och kollektivavtal.

Maria Edholm

Genom att ställa rimliga men utmanande krav på catering har Maria Edholm och Vinnova gjort en nydanande upphandling med målet servera läcker mat med att minskat klimatavtrycket per måltid från en leverantör som integrerat hållbarhet i hela företaget. Maria Edholm har genom upphandlingen visat väg och börjat påverka catering att röra sig i en ny riktning som inkluderar hela matkedjan, alltifrån transporter och förpackningar till jordbruk.

Elin Willén

Elin Willén på Sjöfartsverket har under pågående pandemi lyckats genomföra en komplex upphandling av nytt affärssystem. Genom att ställa om och digitalisera arbetssättet kunde upp mot 85 personer vara involverade under upphandlingens olika delar. Vidare innebar valet av ett förhandlat förfarande att hon kunde främja innovation och samtidigt tillgodose verksamhetens behov av viss funktionalitet. Att kontinuerligt föra dialog med leverantörerna under upphandlingen har dessutom bidragit till att leverantören har kunnat optimera sitt anbud och ge Sjöfartsverket den bästa lösningen utifrån efterfrågad funktionalitet.

Laurence Brännström

Laurence Brännström på Polismyndigheten har med outtröttlig energi ansvarat för en mycket bred och stor kategori, Lokaler och Service. I en verksamhet som sträcker sig över hela landet och där hänsyn måste tas till olika åsikter baserade på olika förutsättningar både inifrån verksamheten och leverantörsledet har hon utvecklat och drivit sin grupp framåt. Laurence har tillsammans med sina medarbetare och uppdragsgivaren förändrat arbetssättet runt entreprenadupphandling och börjat tillämpa Samverkansentreprenader i komplexa uppdrag där verksamheten ska kunna fungera parallellt med om- och tillbyggnationer. Hennes genuina intresse för sina medarbetare och ansvarskänsla för uppgiften, har gjort att hon hållit i och hållit ut och fullföljt uppdraget på ett excellent sätt.

Ulrika Svensson

Ulrika Svensson genomför och leder upphandlingar på ett genomtänkt sätt, med bra leverantörsdialoger och där hon med bra dialoger även mot referensgruppen formar ett gediget upphandlingsunderlag.

Robin Hörqvist

Robin Hörqvist och Malmö Stad har skapat både ekonomiska och miljömässiga möjligheter genom sin upphandling av skyltar där cirkulära krav var ett av målen. Upphandlingen resulterade i ett koncerngemensamt avtal för skyltar till bland annat skolor, bibliotek, bostadsfastigheter och kontor. Upphandlingen vanns av ett lokalt skyltföretag med tydligt tänk för återbruk och återvinning där de temporärt kan lagerhålla skyltar som inte används och reparera dem vid behov.

Vill du se bilder på de nominerade klickar du här.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *