Har det blivit enklare att driva företag?

Näringsdepartementet har beslutat att ge Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, i uppdrag att se över hur långt arbetet med regelförenkling för företagen har kommit.

Regeringen har sedan 2006 haft ambitionen att förenkla vardagen för företagen.

– En viktig del i detta arbete har varit de omkring 500 förslag som näringslivet bidragit med. Nu gör vi en samlad översyn av merparten av dessa så att vi kan följa upp och jobba vidare med att förenkla för företagen, säger näringsminister Annie Lööf.

Utredaren ska utöver att redovisa vilka av näringslivets förslag som resulterat i konkreta åtgärder, kartlägga om EU-direktiv på Näringsdepartementets politikområde har genomförts på ett sådant sätt att de resulterat i kostnader som inte följer av direktiven.

– Vi vet att i Storbritannien har man sparat pengar åt företagen genom att lagstiftning som rör dem endast träder i kraft vid några få tillfällen per år, den så kallade Common Commencement Day. Därför har utredaren också fått i uppdrag att sammanställa när lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter som berör företagen trätt i kraft under perioden 2009-2011.

Källa: Näringsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *